Bliv medlem af PTO

Som medlem af PTO får du gratis juridisk rådgivning, kurser til hele klinikkens personale til branchens laveste priser, sparring fra andre klinikejere, attraktive partnerfordele, fire trykte magasiner årligt, 11-12 trykte nyhedsbreve og meget, meget mere.

Heldigvis bakker mange klinikejere op om indsatsen. Men flere er velkomne. Jo flere tandlæger PTO repræsenterer, jo mere vægt tillægges vore holdninger blandt samfundets beslutningstagere. Derfor kan det meget vel være hjælp til selvhjælp, når man melder sig ind i organisationen.

På den korte bane får man service og rådgivning fra PTO’s sekretariat om alle de forhold og udfordringer, man som klinikejere udsættes for. Og samtidig modtager man som medlem klinikrelevant informationsmateriale, nyhedsbreve og magasiner. Man får også invitationer til at deltage i praksisrelevante kurser for både tandlæger og det samlede team.

På den lange bane er man som medlem af PTO med til at støtte det politiske arbejde, PTO’s bestyrelse udfører.

Sammenfattende får man følgende for kontingentet til PTO:
• Målrettet politisk arbejde over for beslutningstagere på og uden for Christiansborg
• Indflydelse via høringssvar ved nye love og vejledninger på tandområdet.
• Påvirkning af offentligheden via offensive tiltag til og forsvar af tandlæger og tandpleje i medier og andre relevante fora.
• Gratis rådgivning i PTO’s sekretariat om alle klinikrelevante emner, se mere nedenfor
• Magasinet Praktiserende Tandlæger.
• Det månedlige nyhedsbrev PTOrientering – det mest aktuelle nyhedsmedie for privat tandlægepraksis i landet, der kort og præcist informerer om relevant nyt.
• Kurser og gå-hjem-møder for tandlæger og for det samlede klinikteam
• Brochurer, kontrakter, foldere og tilsvarende informationsmateriale, der er udarbejdet specifikt med de behov for øje, som vi ved findes ude på klinikkerne.
• Adgang til PTO’s partnerprogram.

Pris for medlemskab 2023

Klinikejer
Halvårligt kontingent: 3.835 DKK

Ansat tandlæge
Halvårligt kontingent: 1.917 DKK

Passivt medlem:
Halvårligt kontingent: 384 DKK

Rådgivning
Mange medlemmer har ytret sig særdeles positivt om den rådgivning og service, PTO’s sekretariat yder. Det er vi meget glade for. Men vi synes, i al beskedenhed, også, vi har styrken, indsigten og kvaliteterne til at tage fat om de udfordringer, privat tandlægepraksis står overfor. En styrke, der til stadig bygges oven på med efterhånden mere end 20 års erfaring med de særlige forhold, der gør sig gældende for tandlæger. En stabilitet og vidensophobning, der er second-to-none sammenlignet med andre tilsvarende – ingen nævnt ingen glemt.

Mange er også glade for de merkantile fordele i PTO’s partnerprogram. Programmet er udviklet for også at give mindre klinikker med knap så megen købsvolumen mulighed for attraktive rabatter og indkøbsfordele.

Programmet undergår til stadig udvikling og tilpasning efter de behov, privat tandlægepraksis efterspørger.

Gennem årene har det givet mange klinikker meget store kontante fordele. Undersøgelser har tidligere vist besparelser på 50.000 kr. eller mere pr. år. Besparelser, der langt opvejer kontingentet til PTO. Det er faktisk sådan, at det med de mange fordele in mente er dyrere at stå udenfor PTO end at stå indenfor!


Meld dig ind via linket her: INDMELDELSE