fakta om pto


Praktiserende Tandlægers Organisation blev stiftet i 1968 af en gruppe progressive og fremtidsorienterede ejere og ansatte i privat tandlægepraksis. Formålet var dengang og er stadig at varetage privat tandlægepraksis' interesser bedst muligt. Og dette gør PTO dels ved medlemsaktiviteter, dels ved at gøre vores indflydelse gældende inden for den odontologiske verden og blandt beslutningstagere på Christiansborg og andre steder, hvor privat tandlægepraksis' fremtid afgøres.

PTO udvikler løbende nye aktivitetskoncepter til gavn for privat tandlægepraksis.

Som medlem har du adgang til en lang række gratis ydelser, bl.a. juridisk rådgivning, hvor PTO's advokat kan vejlede dig som klinikejer.

Strukturelt er PTO kredsvis opbygget med i alt ni kredse, der ledes af kredsbestyrelser valgt lokalt. Kredsene dækker København, Sjælland, Lolland-Falster, Fyn, Sønderjylland, Århus Amt, Vestjylland, Nordjylland og Bornholm.

Derudover består organisationen af en hovedbestyrelse valgt for to år ad gangen.

Hovedbestyrelsen afholder 9-11 møder pr. år. Hovedbestyrelsen har nedsat følgende udvalg og arbejdsgrupper:

  • Børnetandplejeudvalget
  • Redaktions-, informations- og kontraktudvalget
  • Markedsførings- og kursusudvalget
  • Arbejdsgruppen vedr. PTO's partnerprogram


Juridisk rådgivning

PTO tilbyder juridisk rådgivning inden for alle emner, der har medlemmernes interesse og relevans ved drift af en tandlægeklinik. Jævnlige undersøgelser viser, at der oftest rådgives om ansættelsesret (ansættelse og afskedigelse af personale, barsel, sygdom og konkurrencebegrænsende klausuler), skatteret, arbejdsmiljø, lejeret og kontrakter.


Kontrakter

PTO er leveringsdygtig i flere af slagsen, der alle er gratis for medlemmerne. Bl.a. ansættelseskontrakter for ansatte tandlæger, kontrakter for klinikfællesskab og aftaler mellem praktiserende tandlæger, der bl.a. indeholder et sæt standard samarbejdsbestemmelser og en forpagtningsaftale. Nyeste skud på stammen er en købekontrakt beregnet ved overdragelse af tandlægeklinikken.


PTO'S FORRETNINGSORDEN 

PTO'S LEVEREGLER

PTO'S VISIONER

VEDTÆGTER 2021