PTO's juridiske hotline

Som medlem af PTO kan du få gratis telefonisk medlemsrådgivning vedrørende vilkårene for dine ansattes arbejdsforhold, herunder ansatte tandlægeassistenter, tandplejere og klinikassistenter.

Du kan blandt andet få daglig telefonisk rådgivning om:

  • Ansættelse
  • Afskedigelse
  • Kontraktindgåelse og -ophævelse inden for ansættelsesretten
  • Barsel
  • Sygdom
  • Overenskomstmæssige spørgsmål
  • Brug af retshjælpsforsikring i tilfælde af sager


PTO's chefjurist Thrine Nørgaard sidder klar med juridisk rådgivning.

Advokatfirmaet Rödstenen vil forsat være tilknyttet PTO som ekstern samarbejdspartner.

Alt kontakt til den juridiske hotline går via PTO. Medlemmer, som har brug for juridisk assistance, kan ringe mandag-fredag fra kl. 9.00-15.00 på PTO's hovednummer tlf. 33 12 00 20 eller sende en mail til: pto@pto.dk.