PTO har etableret en juridisk telefon-hotline i samarbejde med Advokatfirmaet Rödstenen.

PTO’s juridiske telefon-hotline er baseret på en aftale, som PTO har indgået med Advokatfirmaet Rödstenen, der har speciale i tandlægers retsforhold og desuden er bredt forankret i generel erhvervsret.

Som medlem af PTO kan du hos Advokatfirmaet Rödstenen få gratis telefonisk medlemsrådgivning vedrørende vilkårene for dine ansattes arbejdsforhold, herunder ansatte tandlægeassistenter, tandplejere og klinikassistenter.

Du kan blandt andet få daglig telefonisk rådgivning om:

 • Ansættelse
 • Afskedigelse
 • Kontraktindgåelse og -ophævelse inden for ansættelsesretten
 • Barsel
 • Sygdom
 • Overenskomstmæssige spørgsmål
 • Brug af retshjælpsforsikring i tilfælde af sager


Advokatfirmaet Rödstenen kan endvidere yde dig indledende juridisk sparring omkring køb og salg af praksis, indgåelse af samarbejdsaftaler, lejeret og køb og salg af fast ejendom.

Medlemsrådgivningen omfatter telefonisk rådgivning og ikke egentlig juridisk sagsbehandling, herunder varetagelse af skriftlig korrespondance, udarbejdelse af ansættelseskontrakter, opsigelser, overdragelsesaftaler vedrørende køb og salg af praksis, udarbejdelse af samarbejdsaftaler samt førelse af retssager. Hvis en problemstilling ikke er omfattet af medlemsrådgivningen, vil Advokatfirmaet Rödstenen vejlede herom, herunder om mulighederne for eksempelvis at opnå retshjælpsdækning til førelse af retssager.

 • Advokatfirmaet Rödstenen har en rådgiveransvarsforsikring.
 • Den juridiske hotline går via PTO’s hovednummer, tlf. 33 12 00 20.
 • Medlemmer, som har brug for juridisk assistance, kan fremover ringe mandag-fredag fra kl. 9.00-15.00 eller sende en mail til: pto@pto.dk.


Advokaterne tilknyttet PTO’s juridiske hotline:

Advokat Peter Bjerre Bøystrup

 • Peter har i mere end 10 år beskæftiget sig med at rådgive tandlæger inden for alt fra køb og salg af klinik til samarbejdsaftaler, ansættelsesret, lejeforhold og fast ejendom, ligesom Peter har indgående kendskab til sundhedslovens regler omkring drift af tandlægepraksis og ydernummertildeling. Peter har således en solid erfaring med branchen og et indgående kendskab til udfordringerne og behovet hos danske tandlægeklinikker.

Advokat Rasmus Lindhardt

 • Rasmus fører et stort antal rets- og voldgiftssager for tandlæger omkring ansættelsesret og tvister vedrørende kliniksamarbejder. Rasmus har således omfattende erfaring med håndtering af tvister både i det fagretlige system og ved domstolene, ligesom Rasmus ofte varetager klinikejeres interesser over for Tandlægeforeningens afdeling for ansatte medarbejdere, ATO, Danske Tandplejere og HK.


Advokatfirmaet Rödstenen er selvstændig dataansvarlig for de personoplysninger, som modtages fra PTO’s medlemmer og PTO’s sekretariat, der videresender dit medlemsnummer, telefonnummer og eventuelle sagsoplysninger til Advokatfirmaet Rödstenen i forbindelse med henvendelser.

Læs om Advokatfirmaet Rödstenens behandling af personoplysninger (Under udarbejdelse)