Tandskadeerstatningen er en frivillig ikke-lovpligtig forsikring for tandskader, som alle tandlæger har betalt til via regionerne, der har overført en andel af det sygesikringstilskud, som klinikejerne ellers skulle have haft. Regionerne er nu stoppet med de automatiske indbetalinger.

Spørgsmålet om evt. tilbagebetaling omfatter derfor alle klinikejere uanset om de er medlem af Tandlægeforeningen.

Klinikejere, der ikke er medlem af Tandlægeforeningen
Klinikejere, der ikke er medlem af Tandlægeforeningen, kan have et tilbagebetalingskrav fra 2007. Det skyldes, at kravet om, at sundhedspersoner skulle være medlem af en bestemt forening for at praktisere efter overenskomsten med det offentlige blev ophævet i 2007.

Klinikejere med ydernummer er via regionerne blev trukket for en procentdel af det tilskudshonorar (sygesikringstilskud) de ellers skulle have haft og indbetalt det direkte til Tandlægeforeningen. Indbetalingerne dækker udgifterne administration og erstatning af skader over 10.000 kr. samt udgifterne til Tandlægeforeningens frivillige ikke lovpligtige erstatning for skader under 10.000 kr.

Klinikejere, der er medlem af Tandlægeforeningen
Klinikejere der er medlem af Tandlægeforeningen, kan have et tilbagebetalingskrav fra 2019.

Klinikejere har fra 2019, via regionernes overførsler, indbetalt en procentdel af deres tilskudshonorar til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Beløbet dækker udgifter til administration og erstatning af den frivillige erstatning for skader under 10.000 kr. samt 1/3 af udgifter til erstatningsudbetalinger for skader over 10.000 kr.

I 2021 får klinikejerne tilbagebetalt en del af beløbet for 2020 samtidig med at procentsatsen fra 2021 nedsættes. Det er derfor ikke muligt at fastslå, hvor stort beløbet er. For 2019 udgør beløbet skønsmæssigt 10 mio. kr.

PTO vil forsøge finde en løsning på spørgsmål om tilbagebetaling. Er du interesseret i at blive opdateret om dine muligheder, når der foreligger nyt i sagen, kan du udfylde skemaet her.