Det  traditionsrige kursus i Billund.

Vi synes, at vi ud fra jeres ønsker, har fået sammensat et varieret, spændende og aktuelt kursusprogram, så udvalget håber, at mange private tandlæger og tandplejere vil tage turen til Billund i starten af det nye år.

TILMELDING

Kursusafgiften indbefatter såvel ophold som forplejning.

Tandlæge:

PTO medlem5.875,- inkl. momsTILMELDING
Ikke PTO medlem6.775,- inkl. momsTILMELDING

Tandplejer:

Klinikejer PTO medlem5.875,- inkl. momsTILMELDING
Klinikejer ikke PTO medlem6.775,- inkl. momsTILMELDING

Tilmelding lukker den 8. april 2022 kl 23:59.

Er du i tvivl, hvilken tilmelding du skal vælge, kontakt sekretariatet på 33 12 00 20.

Har du brug for at tilmelde 2 personer i et dobbeltværelse, skriv gerne til pto@pto.dk.

EKSTRA OVERNATNING

Ekstra overnatning fra 28.-29. april kan reserveres til følgende priser:

Enkeltværelse inkl. morgenmad995,- inkl. moms
Dobbeltværelse inkl. morgenmad1.465,- inkl. moms

For at booke, send en mail til Reservation@legoland.dk med henvisning til reservations nr. 204999. Ekstra overnatning afregnes direkte med Hotel Legoland.

PROGRAM 29. APRIL 2022

Kl.10:00Velkomst
Kl.10:15”Cariesbehandling anno 2022”


Afdelingstandlæge Marie-Louise Milvang Nørregaard, Sektion for Pædodonti, Aarhus Tandlægeskole samt behandlende tandlæge i Syddjurs Kommunale Tandpleje og Odon-tologisk Videncenter.

I dag findes der mange forskellige tilgange til behandling af aktiv caries i primære tænder, men hvad er sygdom, og hvad er symptom på sygdom? Og `Plejer` er en sej modspiller, der kan have brug for at blive udfordret. Hvilken behandling, der vælges i det enkelte tilfælde, afhænger af mange forskellige faktorer – ikke mindst barnet i stolen og familien bag. Vi skal altid have fokus på den individuelle tilgang til aktiv caries.

I oplægget vil der præsenteres forskellige minimalt invasive metoder, og vi skal sammen diskutere, gennem kliniske cases, hvilken behandling;non-operativ eller operativ, der hives op af den kliniske `værktøjskasse`.

Kl.
12:45
Frokost
Kl.14:00”Temporomandibulær dysfunktion hos børn og unge”


Peter Svensson, Professor og sektionsleder, Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, Aarhus Universitet.

• Hvor hyppigt er det?
• Hvad skyldes det?
• Hvordan diagnosticeres det?
• Hvad gør vi ved det?

Kl.14:45Dentofaciale udviklingsforstyrrelser som følge af kæbeledspatologi


Thomas Klit Pedersen, DDS, Ph.d. Professor, overtandlæge Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Aarhus Universitetshospital. Sektion for Ortodonti, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.

• Tidlige kliniske og radiologiske tegn på begyndende vækstforstyrrelser.

Kl.15:30”Surprise” og kaffe


Husk varmt tøj og fornuftigt fodtøj!

Kl.16:15”Den svære samtale”


Familievejleder, forfatter, foredragsholder Lola Jensen, også kendt fra TV.

Hvordan får man talt med familien om sin bekymring/får gjort dem opmærksom på deres del af ansvaret samtidig med at et godt samarbejde bevares?

Hvor er det nogle gange forbandet svært at håndtere en samtale med forældre, især om de hotte emner. Sæt nu de klager? Sæt nu de bliver vrede og måske lader det gå ud over fremtidigt samarbejde? Men på den anden side åbenheden, det må da for pokker siges, og hvad med ansvaret!!!

Kl.17:30Pause
Kl.19:00Middag

PROGRAM 30. APRIL 2022

Kl.9:30


• Hvad skal jeg som tandlæge/tandplejer holde øje med hos mine børnepatienter, når de kommer til de regelmæssige eftersyn?
• Hvad skal jeg ikke overse?

”Bondede retainere”
• Hvornår kan bondede retainere fjernes?
• Fra tandreguleringsklinikker udskrives patienter oftest med to bondede retainere med besked om at de skal vedligeholdes livslangt. Kan de fjernes hvis de bliver ved med at løsnes og hvornår?

Kl11:00Pause
Kl.11:15"Nyt fra PTO"


Formand for PTO, Poul Staal.

Kl.11:15Erfaringsudveksling - for de deltagende tandplejereKl.11:30
"Ordet er frit" - for de deltagende tandlæger


Problemstillinger, hændelser, afgørelser m.m.

Gør dig dine tanker og lad os høre DINE erfaringer.

Kl.12:00Børns hjerner - forstå mig nu!


Ann-E. Knudsen, Lektor og Cand. Mag i psykologi, med særlig fokus på hjerneforskning hos børn og unge.

Hvordan kommunikerer vi bedst, så patienter ( børn og unge) forstår og handler på vores budskaber?

Er der viden om hjerneudvikling og modning, som kan være nyttig for os, f.eks. relateret til: køn, identitet, modenhed og sårbarhed.

Kl.
13:00Afslutning - evaluering.
Kl.
13:15Frokost

Vi ser frem til et udbytterigt kursus.


Med venlig hilsen

PTO


Har du sprøgsmål til kurset, kontakt gerne PTOs sekretariat på 33 12 00 20 eller på pto@pto.dk.


Følgende regler er gældende:

1. Der ydes ikke reduktion i kursusafgiften, selvom du kun ønsker at deltage i en del af kurset.

2. Hvis du sender afbud senere end 10 dage før kurset, tilbageholdes 20% af kursusafgiften.

3. Hvis du sender afbud senere end 2 dage før kurset, eller udebliver fra kurset tilbageholdes hele afgiften.