Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Er du ajour med reglerne om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

I klinikker med ti eller flere ansatte er det lovpligtigt, at arbejdsgiver (klinikejer) sørger for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. PTO har derfor indgået et samarbejde med Arbejdsmiljøgruppen, og kan dermed udbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse målrettet arbejdsmiljøet i tandlægeklinikker. En unik specialisering, som kun PTO tilbyder. Arbejdsmiljøuddannelsen har overordnet tre læringsmål, som strækker sig over tre kursusdage:

1. Samarbejde om sikkerhed og sundhed i klinikken

 Hvordan samarbejdet mellem klinikejer, ansatte og evt. eksterne samarbejdspartnere kan etableres positivt. 

2. Arbejdsmiljølovgivning og de officielle indsatsområder

 Viden om arbejdsmiljølovgivningen og hvordan klinikkerne kan bruge deres operationelle og strategiske arbejdsmiljøarbejde i AMO. Klinikken får også kendskab til, hvordan de bruger Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter samt deres materiale – herunder AT-vejledninger og BAR- vejledninger. 

3. Metoder og anvendelse af arbejdsmiljøindsatser

Deltagerne får metodisk viden til at forebygge, løse og evaluere arbejdsmiljøarbejdet, så klinikken har det bedste fysiske og psykosociale arbejdsmiljø. Efter de tre fysiske kursusdage skal hver deltager i klinikken lave en praktisk opgave med afleveringsfrist inden for fire uger. Efter godkendelse af opgaven modtager deltageren og klinikejeren et kursusbevis.


Da arbejdsmiljøloven ændres hvert år, kan det anbefales, at gennemgå en ny arbejdsmiljøuddannelse efter 6 - 10 års virke, som repræsentant.


Program

1.dag: kl. 8.30 -16.30

2.dag: kl. 8.30 -16.30

3.dag: kl. 8.30 -16.30

Målgruppe

Klinikejere, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Pris

Medlemmer: 4.675 ,- inkl. moms.

Priserne er for kursus inkl. forplejning i oplyst tidsrum.

Dato og tilmelding

Næste kursus er endnu ikke skemalagt