Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse


Kursusbeskrivelse 

I klinikker med ti eller flere ansatte er det lovpligtigt, at arbejdsgiver (klinikejer) sørger for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljø-uddannelse på 22 timer. PTO har derfor indgået et samarbejde med Arbejdsmiljøgruppen og udbyder den lovpligtige arbejdsmiljø-uddannelse målrettet arbejdsmiljøet i tandlægeklinikker. En unik specialisering, som kun PTO tilbyder. Arbejdsmiljøuddannelsen har overordnet 3 læringsmål:

Samarbejde om sikkerhed og sundhed i klinikken

Hvordan samarbejdet mellem klinikejer, ansatte og evt. eksterne samarbejdspartnere kan etableres positivt.

Arbejdsmiljølovgivning og de officielle indsatsområder

Viden om arbejdsmiljølovgivningen og hvordan klinikkerne kan bruge deres operationelle og strategiske arbejdsmiljøarbejde i AMO. Klinikken får også kendskab til, hvordan de bruger Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter samt deres materiale – herunder AT-vejledninger og BAR- vejledninger.

Metoder og anvendelse af arbejdsmiljøindsatser

Deltagerne får metodisk viden til at forebygge, løse og evaluere arbejdsmiljøarbejdet, så klinikken har det bedste fysiske og psykosociale arbejdsmiljø.

Efter de tre fysiske kursusdage vil hver deltager i klinikken skulle lave en praktisk opgave med afleveringsfrist inden for fire uger. Efter godkendelse af opgave modtager deltageren og klinikejeren et kursusbevis.


Datoer og tilmelding

Middelfart

Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

  • 1. november 2021 8:30-16:00
  • 2. november  2021 8:30-16:00
  • 3. november 2021 8:30-15:30

TILMELDING

Pris

Medlemmer: 4.258,- inkl. moms.

Ikke-medlemmer: 6.387,- inkl. moms

Priserne er for kursus inkl. forplejning i oplyst tidsrum.