Overvejer du at sælge din tandklinik til en kæde eller er du ydernummertandlæge i en kæde? 

Hvad end du overvejer at indgå et samarbejde med en kæde, sælge din klinik til en kæde eller allerede er en del af en kæde, vil dette kursus være gavnligt for dig. Formålet er at øge din indsigt i kapitalkædernes kontraktforhold, risici og økonomi. 

Kapitalkæderne er meget afhængige af at kunne lave aftaler med tandlæger, der er villige til at påtage sig ydernummeransvaret, og for mange kan det virke fordelagtigt at indtræde i et sådant samarbejde. Dog ses det ofte at kontrakterne er meget komplicerede, og dermed er det vigtigt at være på forkant med de regler og ansættelsesforhold, sådan en aftale rummer. 

Vi kommer omkring de vilkår, du som sælger skal forholde dig til, hvis du vælger at træde ind i en tandlægekæde. Derudover får du indsigt i hvordan økonomien ser ud, når du sælger til en tandlægekæde eller hvis du allerede er en del af en kæde. 

Kurset er også velegnet til ydernummertandlæger, der allerede er en del af en kæde. Her kommer vi også ind på de økonomiske konsekvenser en ydernummertandlæge kan møde ved kædedeltagelse, og hvorvidt man er bundet, når man først er i det. Ud fra det vil vi gå i dybden med de vilkår der gør sig gældende, hvis man ønsker at udtræde fra en kæde samt de begrænsninger der kan være, når du har skrevet under på en kontrakt som ydernummertandlæge i en kapitalkæde. 

Undervisere

Henning Juel Møller, partner, AROS Statsautoriserede Revisorer

Peter Bjerre Bøystrup, partner, Advokatfirmaet Rödstenen 

Program 

(uafhængigt af lokation) 

18:30 – 21:30 

Der vil under vejs blive afholdt en pause med sandwich og drikkevarer 

Pris

For medlemmer: 500,- inkl. moms

For ikke-medlemmer: 750,- inkl. moms


Nye datoer kommer