Kirurgisk fjernelse af tænder


Kursusbeskrivelse 

Videreuddannelsen henvender sig til tandlæger, som ønsker at dygtiggøre sig i kirurgisk fjernelse af tænder med særligt fokus på 3. molar. Uddannelsen er et intensivt og individuelt tilrettelagt forløb, hvor den enkelte tandlæge indgår i et mentorforløb med en kirurgisk specialtandlæge. 

Der er på uddannelsen et begrænset antal pladser. 

Deltagerne får på uddannelsen indsigt i de forskellige faser af behandlingsplanlægning, bedøvelsesteknik, incisioner, osteotomier, deling af tænder, suturteknik samt præ- og postoperative komplikationer. Fokus er at skabe større kirurgisk sikkerhed i egen klinik med færre komplikationer samt at videndele med specialtandlæger og andre kolleger, som har interesse for kirurgi. Tilgangen er, at alle spørgsmål er relevante.


Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er delt op i en teoretisk og en praktisk del. 

Den teoretiske del omhandler gennemgang af behandlingsforløb fra planlægning af operation til udførelsen. Den teoretiske del foregår på Sixtus i Middelfart med undervisning af specialtandlæger fra PTO’s kirurgiske ekspertpanel. Der er to undervisningsdage: En teoridag med gennemgang af behandlingsforløb fra planlægning til udførelse af operation. En fælles opsamlingsdag med journal og billedgennemgang af egne operationer. 

Den praktiske del er inddelt i to. Første del foregår på en specialklinik, hvor hver kursist bliver sidemandsoplært helt tæt på operationerne og kan diskutere direkte med kirurgen under det kirurgiske indgreb. Anden del foregår i tandlægens egen klinik, hvor der opereres på egne patienter og med eget personale. På den dag kommer specialtandlægen med tandlægens klinik som backup.

I perioden mellem det teoretiske og praktiske modul skal kursisterne udføre operationer på egne patienter og på egen klinik og efterfølgende dokumentere disse ved hjælp af foto/video og røntgen. Disse operationer vil blive gennemgået, når alle samles, og problemer, komplikationer osv. vil blive diskuteret på uddannelsesforløbets sidste dag. 

Uddannelsen strækker sig over fem moduler med en dag i specialklinik og et forløb i egen klinik.

Undervisere og mentorer

Specialtandlæge, professor, PhD, Thomas Starch-Jensen, Aalborg Universitetshospital.

Specialtandlæge, Dr.odont, Søren Schou, Specialtandlægerne Seedorffs Stræde, Aarhus. 

Specialtandlæge, Lone Lenk-Hansen, Klinik for Tand-, Mund- & Kæbekirurgi, Aarhus.

Specialtandlæge, Tore Lefolii, Specialtandlægerne Sjælland, Kalundborg, Roskilde og København. 

Uddannelsestandlæge til specialtandlæge i tand- mund- og kæbekirurgi, Morten Dahl, PhD, Specialtandlægerne Sjælland.

Specialtandlæge, Esben Aagaard, Kæbekirurgisk Klinik, København.

Specialtandlæge, Søren Aksel Christian Krarup, Kæbekirurgisk Klinik, København.

Specialtandlæge, Nino Fernandes, Klinikken Vestergade, København.

TILMELDING

Pris

Medlemmer: 53.075,- inkl. moms.

Uddannelsen udbydes eksklusivt for medlemmer af PTO.

Priserne er for kursus inkl. forplejning på teoridagene i oplyst tidsrum.