Kliniklederuddannelse


Kursusbeskrivelse

Klinikejernes lederuddannelse har fokus på dig som klinikejer eller som daglig leder af en klinik med drift og personaleansvar. På begge moduler vil vi arbejde med dine cases og oplevelser fra hverdagen. Som leder af en mindre klinik har man glæden ved at have et nært forhold til sine ansatte. Men et nært kendskab kan også stå i vejen for ledelsesmæssige beslutninger. Dynamikkerne af den slags kan man finde overalt, også hos de store virksomheder.

 Klinikejernes lederuddannelse er bygget op af to moduler. Modulerne er knyttet sammen via opgaver og øvelser mellem modulerne og tager udgangspunkt i forhold i din klinik. Modulerne bør tages samlet for at opnå det bedste udbytte. 

På modul 1 vil vi have fokus på de processer, som udspiller sig mellem mennesker i organisationer, og hvad man som leder skal være opmærksom på. Vi vil træne dig i at analysere og tilgå disse processer som leder. På modul 2 vil vi arbejde med din personlige udvikling som leder. Du vil få indsigt i dine styrker og svagheder som leder, så du kan arbejde med disse sider af dig selv og være dig selv, når du leder. 


Mellem modul 1 og 2 vil du blive tilbudt at udfylde en anerkendt præferencetest (Jungs Typeindikator, JTI), og du vil på modul 2 få en tilbagemelding på denne. Efter modul 2 vil du blive tilbudt 1 times individuel sparring. Sparringen vil være virtuel, og du vælger selv dit emne. 

Uddannelsen afholdes som internat. Der er mulighed for at fortsætte snakken efter dagens undervisning og skabe nye relationer. Underviserne vil være til stede under hele kurset. Der er begrænset deltagerantal på 14 deltagere.

Undervisere

Marlene Mohr, overlæge, MPO, Marlene Mohr Consulting. 

Erik Pfeiffer Damgaard, udviklingsleder, MPO.

Begge konsulenter vil være gennemgående på begge moduler.

Program

Praktisk information

Modul 1

Sted: annonceres senere

  • 14. januar 2022 9:00-16:00 inkl. overnatning og middag

  • 15. januar 2022 9:00-16:00

Modul 2

Sted: annonceres senere

  • 28. januar 9:00-16:00 inkl. overnatning og middag

  • 29. januar 9:00-16:00

Pris

Medlemmer: 21.900,- inkl. moms.

Ikke-medlemmer: 32.850,- inkl. moms.

Priserne er for kursus inkl. forplejning og overnatning i oplyst tidsrum. 

TILMELDING