Kom godt fra start i klinikken - Copy

Kursus med Ole Marker - Godt fra start i praksis

Nyt gratis online medlemstilbud til alle medlemmer, som har ansat en nyuddannet tandlæge eller tandplejer fra årgang 2023 – eller de af PTO's medlemmer, som blot ønsker et brush-up efter sommerferien. 

PTO tilbyder to online Teams-konferencer med temaerne: 

 • Forståelsen af behandlingsydelserne – voksne og BUT.
 • Journaler i praksis.

Medlemmet kan med fordel se det sammen med den nyansatte tandlæge, og sikre at der opnås en kollektiv viden. 

Begge kurser tilbydes vederlagsfrit til alle medlemmer og varer ca. 1½ til 2 timer, med en lille pause ca. halvvejs. Der vil være mulighed for spørgsmål og dialog under kurset. 

Log på og vær med! 

Kurserne er gratis for medlemmer og deres (kommende) ansatte og afvikles henholdsvis den: 

24. august  kl. 19 til kl. 21 – Forståelse af behandlingsydelserne. Tilmelding

31. august kl. 19 til kl. 21 – Journaler i praksis. Tilmelding

Du får tilsendt link til kurset dagen før afholdelse. (Kurserne afvikles i Teams, der kan downloades eller tilgås fra en browser.) 

Kursusgiver:  Tandlæge Ole Marker, MPA, Sundhedsfaglig direktør i PTO 

Indhold:

Ydelserne – hvorfor er det så indviklet at få penge for det, du laver? 

Afholdes den 24. august kl. 19 til kl. 21. Tilmelding

Dette kursus giver den nyuddannede tandlæge, den viden de skal bruge for at kunne bruge alle de basale ydelser i både voksentandplejen (særloven) og BUT-ydelserne i aftalen om den vederlagsfrie tandpleje for de 16-21-årige. I får en effektiv og praksisrettet gennemgang af de enkelte ydelser i begge systemer og hele klinikken kan med fordel lytte med, imens vi gennemgår: 

 • Regler og hvad du må og ikke må
 • Undersøgelsesydelserne og specielt brugen af UDG og indkald
 • Mulighederne i den individuelle konsultation
 • PA-ydelsernes muligheder
 • Forståelsen af BUT ydelserne og deres begrænsninger

Journaler i praksis

Afholdes den 31. august kl. 19 til kl. 21. Tilmelding

Vi har sammensat et effektivt kursus, som er specielt tilpasset den nyuddannede tandlæges behov for at forstå alle de nye aspekter af journalføring i praksis kontra under deres uddannelse, og hvordan man i praksis bliver mere effektiv i hverdagens journalføring. Problemstillingerne er mange, men gennem erfaringer fra klinikken vil vi se på:

 • Hvilke regler skal du efterleve og hvilke bliver du målt på?
 • Informeret og samtykke i journalen
 • Journalføring af dine behandlinger
 • Korrekt brug af makroer på klinikken
 • Opbevaring, videregivelse og sletning
 • Journalføring og delegation