Markedsføring af Sundhedsydelser


Kursusbeskrivelse

Lov om markedsføring af sundhedsydelser omfatter markedsføring af sundhedsydelser, som udføres af eller på vegne af autoriserede sundhedspersoner eller ikke-autoriserede sundhedspersoner inden for sundhedsvæsenet.

Ved sundhedsydelser forstås den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundhedspersoner udfører i medfør af deres autorisation eller i øvrigt udfører, og som ikke-autoriserede sundhedspersoner har adgang til at udføre.

Ved markedsføring af sundhedsydelser forstås alle foranstaltninger foretaget i erhvervsøjemed, hvormed der udbydes eller tilbydes sundhedsydelser. Det er ikke en betingelse, at sundhedsydelsen tilbydes mod betaling.

Markedsføring af et tilbud om en gratis sundhedsydelse er således også omfattet af loven og dets bekendtgørelse. Markedsføring kan bestå i, at du skriftligt, mundtligt, billedligt eller på anden måde udbyder eller tilbyder sundhedsydelser, f.eks. via annoncer i aviser og blade, gennem radioen eller via internettet. 

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med, at reglerne i lov og bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser overholdes.


Underviser

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet BKHLAW og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny Kristoffersen har skrevet flere bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret.

Pris

Medlemmer: 2.720,- inkl. moms.

ikke-medlemmer: 3.400,- inkl. moms.

Priserne er for kursus inkl. forplejning i oplyst tidsrum.

Praktiske oplysninger

København

Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København 

Torsdag 27. januar 2022: 18.00-21.30

TILMELDING