Kursusbeskrivelse

PTO er i en rivende udvikling, kom og hør det nyeste om PTO, få vurderet dine priser, kend dine muligheder under sydom og hør om udviklingen i dit PTO.


Oplæg: Omsætning – pris x mængde 

I en tid hvor begrebet ”inflation” igen er en størrelse man skal forholde sig til, er det mere aktuelt end nogen sinde før at have fokus på prisfastsættelse af klinikkens ydelser. Hvornår har du sidst reguleret priserne på de frie ydelser på din klinik? Er reguleringerne sket med et udgangspunkt, hvor man han have en rentabel drift. Dette tema i kombination med forståelse og anvendelsen af kontrolstatistikken er det ene af aftenens temaer.   

Mange klinikejere har fokus på at omkostningsreducere snarere end at optimere klinikkens samlede indtjening. Fokus er ganske enkelt det forkerte sted med betragteligt indtjeningstab til følge. Med udgangspunkt i klinikkens omsætning (pris x mængde) gennemgås såvel kontrolstatistikkens indflydelse på klinikkens økonomi, som prissætning af de frie ydelsers betydning for klinikkens rentabilitet. 

Hvilken betydning har klinikkens prissætning og aftalebogens indhold for muligheden for at fastholde og tiltrække kvalificerede tandlægeassistenter? Er det mest synd for patienten, tandlægeassistenten eller klinikejeren, hvis snittet ligger forkert? Disse faktorer er der mulighed for at blive klogere på i aftenens første indlæg. 

Hvordan læses kontrolstatistikken, og hvor langt er klinikken fra en ”højestegrænsesag”, og er der ydelser på jeres klinik, I ikke får anvendt rigtigt? Og hvad er konsekvensen af en ”højestegrænsesag”? 

På aftenen er der endvidere mulighed for at få gennemgået din kliniks kontrolstatistik og øvrige økonomiske forhold på tomandshånd, hvorfor vi anbefaler, at du medbringer kontrolstatistikken for din klinik for en individuel gennemgang. 

Underviser: Statsautoriseret revisor og partner, Villy Rabe Bech Mousten, Aros statsautoriserede revisorer.


Oplæg: Erhvervsevnetab 

Mange klinikejere er usikre på, hvordan de er sikret, hvis der sker dem eller deres ansatte noget. Kan jeg og min familie blive i huset? Har jeg råd til at tage på ferie? Hvor længe kan klinikken køre videre, hvis jeg bliver længerevarende syg? Og hvordan er jeg stillet, hvis én af mine ansatte bliver syg? 

Hvordan sikrer du dig som klinikejer, hvis uarbejdsdygtighed slår ned?  

At blive uarbejdsdygtigt kan ramme både klinikejere og ansatte. Som klinikejer har du ansvaret over forretningen, og hvis du selv bliver uarbejdsdygtig eller får en uarbejdsdygtig ansat, kan det have store økonomiske konsekvenser for dig og den ansatte. At tage stilling til disse svære spørgsmål, kan ses som en ligeværdig sikring af hinanden som klinikejer og ansat samt sikre klinikkens økonomiske overlevelse ved længerevarende sygdom. 

Dette oplæg vil præsentere de vigtigste punkter, man som klinikejer er nødt til at tage stilling til, for at sikre sig selv og sine ansatte. Derudover vil den udvidede PTOaftale med Danica Pension også blive kortlagt, således du som PTOmedlem kan få de bedste vilkår for dig og dine ansatte, med en løsning skræddersyet præcis til dig og din klinik. 

Underviser En specialuddannet tandlægerådgiver fra Danica Pensions tandlægeteam.


Oplæg: Det fremtidige PTO 

Hovedbestyrelsen i PTO lægger vægt på, at alle medlemmer af PTO for mulighed for at forme PTO, med en åben og dialogbaseret tilgang til vores forening. Hvordan sikrer vi i fællesskab, at PTO udvikler sig i en positiv retning?

 Hvordan sikre vi i fællesskab et stærkere PTO? 

Kom og gør din stemme gældende, når vi i fællesskab vil drøfte den fremtidige retning for PTO. PTO er klinikejernes forening, en forening for klinikejere og af klinikejere. PTO har markeret sig stærkt på retten til et frit valg, både for klinikejere og for patienter. Det skal være nemt at skifte fra kommunal tandlægepraksis til privat tandlægepraksis, der skal være lige vilkår for små klinikker og store klinikker, der skal være nem adgang til juridisk hjælp på højt fagligt niveau, og der skal være gode forhold for drift i privat praksis. 

Hovedbestyrelsen ønsker en almen drøftelse af, hvordan PTOs medlemskab kan forbedres, således vi får et stærkere PTO. Har vi de rigtige samarbejdsaftaler - forsikring, pension, kortbetalinger – og skal der andre til ? Rammer vi skiven med vores kursusudbud ? Deler du din forenings holdning til tandlægekæder, journaloverdragelse, vederlagsfri tandpleje, patientklagestyrelsen og tilsynet med tandlæger. 

Vær med når vi tager snakken om PTO som klinkejerens forening kom og mød PTOs bestyrelse og direktør. Der vil være tid til at du bringer dine egne mærkesager på banen. Det er en mulighed for, at gøre din medlemsbestemt indflydelse gældende, hvor vi alle tager et fælles ansvar for PTOs fremtid.


Målgruppe

Klinikejere, virksomhedsansvarlige tandlæger og ledende medarbejdere på tandklinikkerne.

Pris

GRATIS

- 2 gratis personer pr. medlemsnr. Ønsker man at tilmelde flere, er prisen 1.000 DKK pr. person. Kontakt PTO på 3312 0020 eller pto@pto.dk, hvis du ønsker at tilmelde flere end to personer.

Der vil vil blive serveret aftensmad inkl. drikkevarer.

Er du tilmeldt og udebliver du, vil du blive opkrævet et gebyr på 1.000 DKK.

Program

Varighed: 17:30-21:00

Uafhængig af lokation:

17.30 – 18:15 Spisning og velkomst v/ Kent Kristensen

18:15 – 19:00 Omsætning v/ Statsautoriseret revisor Villy Rabe Bech Mousten, Aros statsautoriserede revisorer

19:00 – 19:15 Pause inkl. Kaffe og sødt

19:15 – 20:00 Erhvervsevnetab v/ Tandlægeteamet hos Danica Pension

20:00 - 20:15 Pause inkl. kaffe og sødt

20:15 - 21:00 Det fremtidige PTO v/ Kent Kristensen

21:00 - 21:15 Afrunding v/ Kent Kristensen

21:00 Tak for i aften

TRYK HER FOR AT SE DATOER OG STEDER.