PTO - Årsmøde og Generalforsamling 2022

Tilmelding til PTO´s årsmøde og generalforsamling den 12. november 2022


Program for dagen

08:45-09:30: Tjek ind inkl. let morgenmad
09:30-12:00: Årsmøde / Faglige oplæg
12:00-12:30: Prisoverrækkelse Årets Tand
12:30-13:30: Frokost
13:30-15:00: Generalforsamling

Oplæg på årsmødet

09.30 - 10.15: Udvidelsen af den vederlagsfri tandpleje 
v. Birgitte Sindrup   

Kommunerne har med udvidelsen af den vederlagsfri tandpleje overtaget ansvaret for behandlingen af unge, indtil de er fyldt 22 år. De unge er automatisk omfattet af det kommunale tandplejetilbud, men kan fra de er fyldt 16 år vælge et tilbud i privat tandlægepraksis. Kommunerne har med udvidelsen af den vederlagsfri tandpleje overtaget finansieringspligten og har samtidig fået mulighed for at indføre kommunal visitation til tandregulering og andre særligt kostbare behandlingsydelser for unge i privat tandlægepraksis.   

Du vil på oplægget få et kommunalt perspektiv på samarbejdet med privat tandlægepraksis. Du vil høre om, hvordan den kommunale visitation fungerer, og hvordan kommunerne forvalter fritvalgsordningen.   

Birgitte Sindrup, overtandlæge ved Ishøj Kommune og tidligere formand for ATO.  

10.15-11.00: Patienter i behandling med bisfosfonater  
v. Jesper Secher   

Patienter i behandling med antiresorptiv medicin har en øget risiko for at udvikle osteonekrose. I 60-80 pct. af tilfældene af medcinrelateret osteonekrose, er tandudtrækning den udløsende faktor. Risikoen afhænger af dosis og varighed af behandlingen. Du vil høre nærmere om risiko ved kirurgiske indgreb på patienter i behandling med bisfosfonater, hvad du skal være særlig opmærksom på om patienter i lavdosisbehandling, og hvornår patienten bør henvises til specialtandlæge.  

Jesper Secher, specialtandlæge i kæbekirurgi, Klinikken Vestergade Kbh.   

11.15-12.00: Den digitale tandlægeklinik  
v. Simon Kold  

Udviklingen i den IT-baserede teknologi til tandaftryk, behandlingsplanlægning, design og 3D-print erstatter de traditionelle arbejdsgange og er allerede for nogen klinikker ved at blive en integreret del af behandlingen. Men hvad er fordelene med et digital workflow i privat tandlægepraksis, og hvordan adskiller det digitale workflow sig fra de analoge arbejdsgange? Hvad er de bedste strategier for at komme i gang?   Du vil på oplægget høre om erfaringerne med indførelse af et digitalt workflow i privat tandlægepraksis.   

Simon Kold, international kursusgiver og klinikejer, Tandlægerne Kold, Herning    

Hvor?

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2,
5800 Nyborg

Tilmelding

Det gratis at tilmelde sig PTOs Årsmøde og Generalforsamling og kun for PTOs medlemmer.

Ønsker du at tilmelde dig hele dagen: Tilmelding (tilmeldingsfrist overskredet)

Ønsker du kun at tilmelde dig Generalforsamlingen: Tilmelding  (tilmeldingsfrist overskredet)


Er du tilmeldt og udebliver du, vil du blive opkrævet et gebyr på 1.000 DKK.