Styr på hygiejnen

Hands-on træning

Vi tilbyder en hygiejne temadag på jeres klinik, med teoretisk oplæg, praktisk træning, rådgivning og feedback.  


Uhøjtideligt kursus

Undervisningsformen er afslappet, hvor vi griner med hinanden og ingen føler sig udstillet. Vi tilbyder værktøjer til at håndtere kommunikationen om hygiejne, kollegaer imellem. 


Hygiejne

Teori og praksis

Kurset begynder med et teoretisk oplæg om hygiejne, som er tilrettelagt efter Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for tandklinikker. Oplægget lægger op til dialog og spørgsmål, hvorefter der er praktiske øvelser i håndhygiejne.

Efter teorien følger medarbejdernes arbejdsgange, mens der er patienter i stjålet. Afslutningsvis samles medarbejderne og får feedback på hygiejnen ved patienten, klargøring af klinikken samt arbejdsgange i sterilisationen. 


Eksempel på kursusdag

Kl. 08.00-10.30Kurset begynder med 2 1/2 intensiv undervisningstimer, som er opbygget over Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for tandlægeklinikker

Kl. 10.30-12.30Der er patienter i stolen og underviseren er ”fluen på væggen”, hvor arbejdsgangene følges

Kl. 12.30-13.00Frokost

Kl. 13.00- 15.00Fælles opsamling og feedback på formiddagenFælles gennemgang i sterilisationen, klinikken og evt. vaskerummet

PTO Pris inkl moms: 16.500 kr + kørsel(tillæg ved deltagerantal over 16)


For at booke en hygiejnekonsulet, kontakt Styr På Hygiejnen direkte på 004551900358 eller skriv en mail på kontakt@styrpåhygiejnen.dk