Trivsel, arbejdsmiljø og udvikling i klinikken

Fastholdelse af de værdifulde medarbejdere, trivsel og godt arbejdsmiljø er vigtigt for dig som klinikejer eller personaleansvarlig i en tandklinik. 

Fælles udvikling er en gevinst både for medarbejderne og for din forretning. På dette PTO-kursus får man indsigt i de gavnlige effekter af medarbejdertrivsel og -udvikling. Du får gode råd og redskaber, som du kan tage med dig og implementere i din klinik. 

Nogle af aftenens temaer er: 

  • Udvikling og trivsel – hvorfor er det vigtigt? 
  • Hvordan taler vi om det og arbejder med det i klinikken
  • Arbejdsmiljø og tilsyn – inspiration og opmærksomhedspunkter
  • Dialog om arbejdsmiljø både ved APV gennemgang og i hverdagen 
  • Planlægning og afholdelse af MUS-samtaler 
  • Der er selvfølgelig også tid til drøftelser og spørgsmål.

Oplægsholder/kursusleder Birgitte Grand, der er salgschef i firmaet Complianter og har mange års erfaring som leder, organisationskonsulent og coach, vil dele ud til dig af sine råd og erfaringer omkring trivsel og udvikling af medarbejdere. De erfaringer hun har fra andre dele af erhvervslivet overføres til hverdagen i en tandklinik og til din situation.

Dato

Dato den 20. april 2023

Tid klokken 17:00 til 18:30

Kurset afholdes online

Oplægsholder Birgitte Grand, salgschef Complianter

Pris

PTO-medlemmer: 1.895 DKK pr. person

Ikke PTO-medlemmer: 2.775 DKK pr. person

Tilmelding

Tilmeld dig her