25 Mar
25Mar

Privat praksis er blevet ramt af virkningerne efter corona. Sundhedsstyrelsen har fremsendt nye retningslinjer, hvor kun kritisk behandling må udføres. Retningslinjerne indebærer, at aktivitetsniveauet på landets klinikker dykker kraftigt til mellem 15 og 5%. Nogle klinikker lukker helt ned.

Det får selvsagt dramatiske konsekvenser for standen og driften. Nogle må lukke permanent, hvis der ikke tilføres kapital. Heldigvis har landets banker vist sig villige til at hjælpe. Andre – heldigvis de fleste – klarer sig ved rettidig omhu, nedskæring, besparelser og planlægning.

Regeringen har indført hjælpepakker i form af mulighed for arbejdsfordeling og lønkompensation samt mulighed for tilskud til mistet omsætning, om end meget begrænset i omfang, samt tilskud til løbende driftsudgifter.

For at ride stormen af har PTO’s bestyrelse indstillet til den kommende generalforsamling, at der ikke opkræves kontingent for 2. halvår 2020. Ikke et stort beløb, men det skal også opfattes som en moralsk opbakning.

PTO har også udfærdiget forskellige udkast til dokumenter, der kan bruges som afsæt for den forretningstilrettelæggelse, som kan blive nødvendig.

Det drejer sig om:

  • Aftale om hjemsendelse med løntilskud
  • Medarbejderinstruks vedr. samme
  • Opsigelse efter corona
  • Lønændring efter corona
  • Ændring af arbejdstid
  • Allonge lønreduktion.

Dokumenterne findes på PTO’s medlemsdel. Se under punktet OPDATERING VEDR. COVID-19 / CORONA VIRUS

Tryk her for at få adgang. Husk at have medlemsnummer klar.