14 Mar
14Mar

Landet, tandlæger og patienter mærker i betydelig grad konsekvenserne af indsatsen mod corona-smitte, COVID-19. Det er svært at have et aktuelt og retvisende beredskab, da der sker udvikling næsten time for time.

Det er Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, der forestår kamp og beredskab og udstikker de retningslinjer bl.a. privat tandlægepraksis skal efterleve. Indtil videre har vi fået at vide, at klinikkerne som udgangspunkt bør holdes åbne under iagttagelse af relevante sikkerhedsforanstaltninger, herunder især NIR.

Men mange klinikker mærker, at patienter i stigende grad melder afbud til behandling. Det medfører ledig kapacitet og manglende muligheder for at beskæftige medarbejderne. Det fører hurtigt en presset økonomi med sig, når alle udgifter stadig skal betales. Hvad gør man så?

PTO råder til, at man først forsøger at lave en aftale med berørte medarbejdere om i et eller andet forhold at dele tiden mellem arbejde/hjem og at evt. ferie, feriefridage og afspadsering bruges hertil. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, kan man i medfør af ferielovens § 9 varsle ferie m.m. med dags varsel. Det er i skrivende stund tvivlsomt om den ekstraordinære situation landet befinder sig i giver ret til at anvende ekstraordinære løsninger som at kræve hovedferie afviklet tillige? Opdatering følger, når noget sikker herom kendes.

Hvis det er nødvendigt at sætte medarbejdere ned i tid eller afskedige kan det også lade sig gøre i den aktuelle situation, hvis baggrunden er afbud og manglende muligheder for at beskæftige medarbejderne. Kontakt PTO herom, jf. nedenfor.

Mange andre spørgsmål og usikkerheder er opstået i kølvandet på risikoen for corona-smitte. PTO’s medlemmer opfordres til at søge oplysninger herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

og/eller kontakte PTO på tlf. 3312 0020. 

SE REGERINGENS HJÆLPEPAKKE: GÅ TIL LOGIN