16 May
16May

Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort den nye vejledning om den kommunale tandpleje. Vejledningen er opdateret i forhold til den del, der vedrører udvidelsen af den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje.  


Vejledningen er i forhold til privat tandlægepraksis opdateret til: 

  • Fritvalgsreglerne ved frit valg i privat praksis og frit valg af anden kommunes klinik.  

  • Præcisering af regler vedr. kommunens godkendelse af behandlingstilbud i privat praksis.  

  • Indførelse af regler vedr. kommunens mulighed for at foretage visitation til tandregulering og andre kostbare behandlingsydelser i privat praksis.

Vejledningen træder i kraft den 15.05.2023 og erstatter den tidligere vejledning fra 2020.  


Der er flere ting, der ikke er medtaget i vejledningen, det gælder bl.a. krav til beregning- og dokumentation for den behandlingspris, der kan opnå kommunens godkendelse.