08 May
08May

2.3 mio. kroner. Det er den erstatning, PTO er tilkendt ved byretten. 

PTO’s bestyrelse blev ved årsskiftet 2020-2021 opmærksom på misbrug af foreningens midler til private formål, herunder til køb af blandt andet it-udstyr til privat brug, værktøj, byggemarkedsprodukter og ferierejser. 

PTO’s tidligere direktør, Karsten Larsen, har nu 14 dage til at anke dommen. 

Udover sagen om erstatning for det tab PTO har lidt, er der også rejst en sag om bedrageri, der nu undersøges af anklagemyndigheden.