02 Dec
02Dec

2. DECEMBER 2019

Rigtig mange klinikejere har i de seneste måneder gået og ventet på, at der skulle komme nye honarartabeller på særlovsområdet. I torsdags kom så dagen, hvor Sundhedsministeriet udsendte de ventede nye tabeller. Desværre viste tabellerne sig at være behæftet med en fejl og blev derfor returneret til SUM for ny beregning.

Det nærmer sig ignorance fra ministeriets side eller værre: chikane. Og hvad mon regionernes reaktion vil være på ministeriets langsommelighed?

PTO følger op på sagen. 

Se også PTO's nyhedsbrev udsendt til vores medlemmer