28 Jan
28Jan

Det må godt være skægt at gå på arbejde, men det skal være den rigtige form for skæg! 

Dét er konklusionen fra Statens Serum Institut, som netop har offentliggjort en fortegnelse over anbefalelsesværdige skægtyper til det sundhedsfaglige personale.

– Korrekt tilpasning af kirurgisk maske/åndedrætsværn er en kendt problemstilling hos personer med skægvækst. Skæg og skægstubbe kan vanskeliggøre en tilpasning til ansigtet, så den kirurgiske maske/åndedrætsværnet ikke slutter tæt, hvorved bæreren af masken ikke opnår den tilsigtede funktion, hedder det på SSI’s hjemmeside, som går helt konkret til værks, i forhold til hvilke skægtyper de henholdsvis fraråder og anbefaler set ud fra et infektionshygiejnisk synspunkt. 

Hvis man gik og troede, at der kun fandtes skægtyper som overskæg, fuldskæg og gedebukkeskæg, må man tro om igen. SSI kender til og rådgiver nemlig inden for hele 36 forskellige skægtyper. Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) har fået en del henvendelser fra ledere, som er i tvivl masker og mundbinds beskyttelseseffekt, når de ansatte har skæg. Derfor går SSI nu ind og rådgiver helt konkret om sagen.

36 FORSKELLIGE SKÆGTYPER
Statens Serum Institut udvider endda deres service ved at vise en plakat med alle tænkelige skægtyper og en angivelse af, om den enkelte skægtype går an eller ej set ud fra et infektionshygiejnisk synspunkt.

Plakaten er ganske vist lånt fra det amerikanske svar på Sundhedsstyrelsen: CDC (Centers for Disease Control and Prevention), men her kan man som dansk tandlæge se, at skægtyper som ”Zorro”, ”Toothbrush” og ”Lampshade” eksempelvis er anbefalelsesværdige skægtyper, hvorimod man bør holde sig fra at dyrke skægvarianter som ”Van Dyke”, ”Imperial” og ”Circle beard”. I hvert fald så længe man dagligt skal have en maske eller et mundbind på - og måske også derefter, eftersom visse skægtyper er konstateret mindre hygiejniske end andre.

Læs mere her

Se plakaten her