17 Jun
17Jun

Seks minutter var hvad det kunne blive til, da PTO og Tandlægeforeningen i tirsdags mødtes til en snak om vores forskellige synspunkter på tandlægernes forsikringspligt for skader under 10.000 kr.

Vi havde set frem til mødet, som var initieret af Tandlægeforeningen. 


Vi havde før mødet appelleret til, at vi i fællesskab blev enige om en eventuel udmelding efter mødet.


Derfor er vi også ærgerlige over, at Tandlægeforeningen i en nyhedsmeddelelse på deres medlemsforum, nu giver indtryk af, at PTO ikke har vilje til dialog. 

Mødet begyndte 16.30, og 16.36 afsluttede Tandlægeforeningen mødet, fordi der ikke var mere at tale om. Selvom PTO foreslog, at fortsætte mødet, blev det afvist, og vi blev bedt om at gå. 

I samme nyhedsmeddelelse står der, at Sundhedsministeriet nu må komme med en entydig afklaring. Til det kan vi kun sige, at det har de allerede fået, idet sundhedsministeren til Folketingets Sundhedsudvalg har svaret: 

  • At der ikke er en lovbestemt forsikringspligt for skader under 10.000 kr. Tandlæger kan derfor frit vælge, om de vil forsikres eller ej.

  • At regionernes automatiske overførsel til Tandlægeforeningen er i strid med lovgivningen. Regionerne har på den baggrund meddelt, at bruttotrækket ophører.

  • At Tandlægeforeningen siden 2019 uberettiget har opkrævet regionerne for udgifter til administration for op til 62 mio. kr.

Det er naturligvis ikke en ønskværdig situation for Tandlægeforeningen, men PTO er ikke ansvarlige for hverken lovgivningen eller sundhedsministerens afgørelser. Vi forsøger blot at skabe klarhed og gennemsigtighed omkring tandlægers muligheder på forsikringsområdet.

Et seks minutters langt møde er naturligvis ikke nok til en konstruktiv dialog, og PTO har derfor sendt mail til Tandlægeforeningens hovedbestyrelse, hvor vi igen inviterer til et møde mellem formænd og direktører for begge foreninger.