17 Mar
17Mar

Husker du at spørge patienterne, om de er i behandling med denosumab eller bisfosfonater – eller har været det? Det bør du gøre.   

Patienter, der får eller tidligere har fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab, har øget risiko for udvikling af områder med dødt knoglevæv (osteonekrose) i kæberne. 

Områder med dødt knoglevæv (osteonekrose) i kæberne kan opstå, når man behandles med de såkaldte antiresorptive (knoglestyrkende) lægemidler: denosumab og bisfosfonater. Et stigende antal patienter med knogleskørhed og visse kræftformer får antiresorptive lægemidler og har derfor øget risiko for udvikling af osteonekrose i kæberne. Symptomerne kan være smerte og/eller hævelse i over- eller underkæbe, dårlig smag i munden, blottet kæbeknogle eller løse tænder. 

Nyt informationsmateriale fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal gøre opmærksom på problemstillingen og hjælpe til at forebygge denne alvorlige bivirkning. 

– Vi håber, at det nye informationsmateriale gør flere tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere opmærksomme på, om deres patienter får eller har fået behandling med bisfosfonater og denosumab, så de kan tage de nødvendige forholdsregler og bidrage til, at færre patienter udvikler osteonekrose i kæberne, udtaler overlæge Lena Graversen, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Tandlægen skal have besked
Lena Graversen opfordrer også patienter til at huske at fortælle deres tandlæge, tandplejer eller kliniske tandtekniker, hvis de er i behandling med denosumab eller bisfosfonater – eller har været det. Hvis patienter udvikler osteonekrose i kæberne, er der heldigvis gode behandlingsmuligheder. Og langt de fleste ramte får et godt resultat.   

Konstruktivt og positivt samarbejde  
Informationsmaterialet er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med en række faglige selskaber, organisationer og myndigheder, der har bidraget med ekspertviden fra hver deres felt. Materialet er målrettet mod både patienter og tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere.

– Vi har gennem en årrække set en stigning i antallet af patienter med osteonekrose i kæberne. Det er en invaliderende tilstand, der har store konsekvenser for de patienter, der rammes. Derfor er det meget positivt, at så mange forskellige myndigheder, faglige selskaber og andre organisationer er gået konstruktivt ind i arbejdet med at udvikle informationsmateriale. Det styrker den udveksling af informationer på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet, som er så afgørende for patienterne, siger Thomas Kofod, klinikchef på Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet. 

Hos Kræftens Bekæmpelse hilser Bo Rix, chef for Analyse & Udvikling, også informationsmaterialet velkommen: 

– Det er rigtigt godt, at der nu er et informationsmateriale til patienter og sundhedsprofessionelle om risikoen for osteonekrose i kæben i forbindelse med behandling med knoglestyrkende medicin. Øget viden kan forhåbentligt bidrage til, at udvikling af denne belastende følge af behandlingen kan forebygges. 

Se informationsmaterialet om osteonekrose i kæberne til sundhedspersoner og patienter, der får eller har fået antiresorptive lægemidler her