24 Jun
24Jun

Som følge af COVID-19 har regeringen som bekendt vedtaget, at der allerede fra oktober 2020 kan udbetales tre af de i alt fem ugers indefrosne feriepenge. Men sidder du stadig forvirret tilbage i forhold til at forstå reglerne? Så læs med her.

Efter den nuværende ferielov optjenes feriedage i kalenderåret og kan afholdes fra 1. maj det efterfølgende år. Ferie optjent i januar måned vil således først kunne afholdes 16 måneder efter optjening, hvilket er i strid med EU’s arbejdsdirektiv. Der blev i januar 2018 derfor vedtaget en ny ferielov for at mindske denne afstand mellem optjening og afholdelse af ferie.

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Hovedprincippet i den nye ferielov er samtidighedsferie, således at optjent feriedage kan afholdes allerede fra efterfølgende måned. Der optjenes fortsat 2,08 feriedage pr. måned, svarende til 25 feriedage pr. år.

Mellem nuværende og ny ferielov er der indført en overgangsperiode, for at den enkelte lønmodtager ikke skal få overskydende feriedage.

Overgangsperioden går fra 1. september 2019-31. august 2020 og indefryser alle feriepenge optjent i denne periode til en feriefond. De optjente feriepenge står i denne fond, indtil den dag den ansatte forlader arbejdsmarkedet. Som følge af COVID-19 har regeringen imidlertid vedtaget, at der allerede fra oktober 2020 kan udbetales tre af de i alt fem ugers indefrosne feriepenge.

Overgangsperioden 1. september 2019-31. august 2020
• Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned
• Alle optjente feriepenge indefryses hos Feriefond
• Optjente feriepenge udgør 12,5% af den ferieberettigede løn
• Der optjenes ikke ferietillæg, da det er indeholdt i ovenstående 12,5%
• Hovedaktionærer/direktører anbefales ikke at være omfattet af denne ordning
• Feriefritimer er ikke omfattet af ferieloven
• Optjente feriepenge for funktionærer forbliver i virksomheden, mens timeansatte afregnes kvartalsvist til Feriekonto
• For medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden, afregnes feriepenge til Feriekonto
• Feriekonto står for administration af feriepenge til Feriefonden for timeansatte samt fratrådte medarbejdere
• Virksomhederne skal kun administrere feriepenge for de medarbejdere, der er ansat både før og efter 1. september 2020 ved påbegyndelse af ny ferielov
• Indefrosne feriepenge indberettes til e-indkomst senest 31. december 2020
• Betaling af indefrosne feriepenge kan ske fra sommeren 2021
• Vælger virksomheden at beholde feriepengene, skal det bekræftes overfor Feriefonden hvert år indtil betaling. Der pålægges en indeksering af feriepengene ved afventende betaling
• Udbetaling af feriepenge til medarbejderen kan ske fra oktober 2021
• Medarbejdere, der ikke har optjent ferie til miniferieåret 1. maj 2020-31. august 2020, kan søge Feriefonden om udbetaling af feriedage

Ny ferielov pr. 1. september 2020
• Der optjenes 2,08 feriedag pr. måned
• Optjent ferie kan afholdes i efterfølgende måned (eksempel: optjente 2,08 feriedage i september 2020 kan afholdes fra oktober 2020).
• Ferie afholdes i hele dage
• Feriefritimer er ikke omfattet af ny ferielov
• Nyt ferieoptjeningsår 1. september-31. august (12 måneder)
• Nyt ferieafholdesesår 1. september-31. december (16 måneder)
• Ferietillæg udbetales forholdsmæssigt sammen med afholdt ferie eller optjent tillæg 1/9-31/5 udbetales i maj måned og optjent tillæg 1/6-31/8 udbetales i august måned

Listerne er udarbejdet af Aros Revision og er ikke udtømmende. 

Kontakt gerne PTO, hvis du har opklarende spørgsmål.