20 Mar
20Mar

Sundhedsstyrelsen stopper med at udarbejde nationale kliniske retningslinjer og har stemplet flere af styrelsens retningslinjer og anbefalinger som forældede.

Sundhedsstyrelsen har kategoriseret en lang række nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ’Ikke gældende’. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en henvendelse til bl.a. PTO.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger, som er mere end 3 år gamle, eller hvor der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år er kategoriseret som forældede. 

Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer og Nationale Kliniske Anbefalinger indgår i bedømmelsen af tandlægernes og tandlægeklinikkernes sundhedsfaglige virksomhed. 

Retningslinjerne er ikke juridisk bindende, men er udtryk for, hvad Sundhedsstyrelsen anser som anerkendt tandlægefaglig praksis. I de tilfælde, hvor de ikke er fulgt, har den indklagede tandlæge og klinikejeren derfor skullet begrunde, at der er fulgt en anden praksis. 

De retningslinjer som nu er ophævet, kan forsat være udtryk for, hvad der anses som bedste kliniske praksis, men det er nu op til den enkelte tandlæge og klinikejer at foretage denne faglige vurdering af, om retningslinjerne fortsat skal følges. Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger har givet klinikejerne en faglig sikkerhed for hvad der anses som anerkendt faglige praksis. 

Den sikkerhed har tandlæger og klinikejere ikke længere. Det gælder også i forbindelse med det faglige tilsyn af tandlægeklinikker, som hidtil har lagt Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer og anbefalinger til grund for tilsynet. I tilsynsguiden for 2023 er der udtrykkeligt tage stilling til, at Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer fra 2019 for brug af antibiotika ved tandlægebehandling indgår i tilsynet af tandlægeklinikker. 

Sundhedsstyrelsens projekt med at udarbejde nationale kliniske retningslinjer var et tidsbegrænset projekt og er ved udgangen af 2022 forment stoppet. Sundhedsstyrelsen begrunder ophævelse med, at styrelsen ikke kan stå inde for retningslinjerne og anbefalingerne af ældre dato.

Sundhedsstyrelsens oplyser, at det på nuværende tidspunkt er uklart, hvorvidt arbejdet kan fortsætte fremadrettet.

Beslutningen berører ikke de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), som er det centrale element i forebyggelse af infektioner i sundhedssektoren.