22 Mar
22Mar

PRESSEMEDDELELSE fra Praktiserende Tandlægers Organisation og Ansatte Tandlægers Organisation: 

Forlig om tandlægeuddannelsen - et plus til fælles oplæg fra PTO og ATO   

Der blev i nat indgået forlig om tandlægeuddannelsen. Praktiserende tandlæger og ansætte tandlæger støtter beslutning om øget optag på de etablerede tandlægeuddannelser i København og Aarhus og iværksættelse af udviklingsarbejde. 

Der blev i nat indgået forlig om tandlægeuddannelsen. Forslaget om en tandlægeuddannelse i Hjørring er definitivt af bordet. 

Universiteterne i Århus og København afgør selv hvor mange nye tandlæger, der kan uddannes inden for den økonomiske ramme. Derudover er der afsat en pulje på 40 mio. kr. til et udviklingsarbejde, som har til formål at efterse tandlægeuddannelsen og at få flere tandlæger ud i landet. PTO og ATO kommer til at deltage i udviklingsarbejdet sammen med Tandlægeforeningen, universiteterne og Sundhedsstyrelsen.    

PTO og ATO har været i en konstruktiv dialog med forligspartierne og har som et alternativ til en tandlægeuddannelse i Hjørring foreslået at styrke den kliniske del af uddannelsen med fokus på, at den kliniske basisuddannelse netop kan ligge flere steder i landet. Det er derfor glædeligt, at PTO og ATO’s fælles oplæg, har indgået i drøftelserne i forhandlingslokalet. Poul Staal, formand for PTO og Hanne Jacobsen fmd. for ATO er begge tilfredse med beslutningen. De to formænd lægger vægt på, at der i udviklingsarbejdet sættes fokus på uddannelse og mobilitet af de nyuddannede tandlæger for at imødekomme behovet for tandlæger i hele landet. 

- Der er ikke nogen tvivl om, at der er et stort behov for se på indholdet i den kliniske del af tandlægeuddannelsen, siger Poul Staal og Hanne Jacobsen 

Yderligere information Hvis du har spørgsmål til PTO, kan du kontakte formand Poul Staal på +45 3126 6211. Hvis du har spørgsmål til ATO, kan du kontakte formand Hanne Jacobsen på +45 2585 2057.