28 Oct
28Oct

Jes Halfdan Nielsen - Nye Borgerlige 

Jes Halfdan Nielsen er tandlæge med egen klinik i det nordlige Århus.

I 2020 gik han ind i politik, og opstiller ved folketingtingsvalget for Nye Borgerlige i Østjyllandkredsen.


”Jeg tror, det har lange udsigter med en overenskomst”

Læs her hvordan han vil sætte klinikejerforhold og tandsundhed på den politiske agenda.

Hvem skal kunne eje en tandlægeklinik?

- Det er vigtigt, at hovedparten af en tandlægeklinik ejes af en tandlæge. På den måde er der størst sikkerhed for, at behandlingerne bliver udført fagligt korrekt efter højeste standard, i stedet for efter at skaffe højest profit til et investeringsselskab.

Når man taler om prioritering af ressourcer på sundhedsområdet og i tandplejen, er udvidelsen af gratis børne- og ungetandpleje fra de 18-21-årige så den rigtige? 

- Jeg tror umiddelbart, at man skubber dropoutet. Jeg tror ikke, at det gør det bedre, at de unge er 22 år, når de skal til at finde en tandlæge ude i det private. I den alder er der mange andre ting, der fylder, og forældrene har ikke længere samme indflydelse eller påvirkning på de unge. Der er stor risiko for at tandlægebesøg bliver nedprioriteret eller helt undladt medmindre, de pludselig får smerter.

Hvis i stedet man sætter alderen for udskrivning fra den offentlige tandpleje ned til 16 år (Som den jo i øvrigt var tidligere), vil det være den enkelte unges forældre, som tager ansvaret for at tage den enkelte unge ”i hånden” og tage ham/hende med hen til den lokale familietandlæge, hvorved den unge vil blive vant til at komme der, og udvikler et tilhørsforhold til klinikken.

Jeg er sikker på, at det vil formindske dropoutet væsentligt. De penge, der er sat af til at beholde de unge i offentlig tandpleje til de er 22 år, skal selvfølgelig følge patienterne.

Uden at være ekspert i kommunal tandpleje, kan jeg i øvrigt være usikker på om de overhovedet har kapacitet personalemæssigt til at håndtere de mange ekstra patienter. Det er ekstremt vigtigt, at den kommunale tandpleje motiverer den enkelte unge og deres forældre til at fortsætte med de regelmæssige kontroller i den private tandpleje. Indsatsen for dette ude på de kommunale klinikker er langt vigtigere end nogen som helst kampagne, man måtte køre. 

Er der udsigter til, at de praktiserende tandlæger får overenskomsten med regionerne tilbage i 2022?

- Det er ingen hemmelighed, at tandlægerne også har fået pisken igennem årene, men lige nu er der rigtig mange ting på det politiske tegnebræt. For at besvare sådan et spørgsmål, kræver det næsten en krystalkugle. I disse spare- og krisetider kan jeg ikke forstille mig en overenskomst lige nu, og jeg tror, at det har lange udsigter med en overenskomst.  

Bør der tilføres flere ressourcer til tandplejeområdet, og skal det være billigere at gå til tandlæge?

- Man kan godt kigge på tilskuddene, og hvordan de skal fordeles. Der er nogle grupper, som ikke har midlerne til at få den rette tandbehandling. Der er en social ulighed på tandområdet, og det kan undre, hvorfor man f.eks. kan få skiftet en hofte uden at betale, når du ikke kan få lavet et hul i tanden, uden at du skal betale. 

Vi har et rigtig højt skattetryk i Danmark, og vi skal prioritere pengene rigtigt. Jeg har f.eks. set flere ældre, der får trukket tænderne ud, fordi de ikke har råd til at få den rette behandling.- 

Jeg så dog allerhelst, at skatterne blev sat ned, så folk fik større rådighed over egne penge og dermed havde bedre råd til at passe deres tænder.  

Vil du læse mere om Jes Halfdan Nielsen eller udfordre ham på hans synspunkter, kan du finde ham på Facebook lige her


H.C. Wulff - Moderaterne 

H.C. Wulff er klinikejer i Svendborg på Fyn. Nu stiller han op for Moderaterne i Fyns storkreds. Den rutinerede klinikejer vil kæmpe for at få både tandsundhed og arbejdsforhold på den politiske dagsorden. 

”Det er overkill med alle de krav til tandlæger”

Vi har sat H.C. Wulff stævne til en snak om, hvordan han vil påvirke Moderaternes sundhedspolitik, hvis han bliver valgt ind.

Hvem skal kunne eje en tandlægeklinik?

- På mange måder, synes jeg, det er en fin ordning, vi har nu, hvor tandlæger med et ydernummer kan eje en klinik. Men man skal kigge på området igen, for der er set mange smarte konstruktioner, hvor kapitalfonde har opkøbt mange klinikker.

Jeg er ikke afvisende overfor andre ejere af en tandlægeklinik, for vi er også nødt til at være realistiske. Der er mange klinikejere, der ikke kan sælge deres klinik i yderområderne, fordi det er alt for svært at rekruttere personale i de områder.

Vi har, hvis ikke den bedste, så én af bedste tandplejer i verden, og det skal vi værne om. Når man som patient i Danmark går til tandlæge, skal man være sikker på, at det er en tandlæge, der ejer klinikken, og at det også er ham eller hende, der har det faglige og økonomiske ansvar.

Hvordan vil du og Moderaterne imødekomme den massive tandlægemangel?

- Der skal et øget optag på uddannelsen, men udover det er en dyr løsning, så løser det ikke problemet på den korte bane.

Vi skal derimod have nogle langt mere smidige regler for udenlandsk arbejdskraft. Jeg uddanner selv iranske tandlæger i min klinik, og de vil kunne gå ind og løse et stort problem lige nu. Desværre er autorisationsprocedurerne for udenlandske tandlæger meget ufleksible.

Kommer du fra et ikke EU-land kan ansøgningsprocessen om dansk autorisation tage flere år. Er du fra et EU-land tager det kun få måneder. Det er ikke rimeligt, og reglerne skal være ens for alle.

Er der generelt for meget bureaukrati og for mange regler for tandlæger?

- Ja. Vi skal lave et specialiseret sundhedsvæsen, hvor der er mere tillid og mindre kontrol. Vi skal have forenklet reglerne for journalisering og registrering, det er overkill med alle de krav til tandlæger.

Journaloverdragelsesreglerne er godt eksempel på ét af de områder, hvor reglerne gør det nærmest umuligt at sælge sin klinik. 

Det er netop her, jeg med min mangeårig baggrund som tandlæge og klinikejer kan bidrage med viden fra tandlægernes faktiske hverdag. 

Generelt vil vi i Moderaterne gerne inddrage de faglige organisationer – som PTO – der har den faglige viden på området.

Vil Moderaterne arbejde for, at tandlægerne får en overenskomst igen?

- Vi vil nedlægge regionerne, og det betyder, at vi skal have lavet en helt ny struktur på vores område, hvor det er staten, der giver tilskud til tandbehandling. Staten vil altid se på, hvor de mest ud af de penge, som de investerer. Det gør de ved forebyggelse fremfor behandling.

Den basale tandpleje skal gøres billigere, så patienter har et incitament til at gå regelmæssig til tandlæge, så vi kan tage de små problemer i opløbet, inden de bliver til store problemer.

Når man taler om prioritering af ressourcer på sundhedsområdet og i tandplejen, er udvidelsen af børne- og ungetandplejen fra de 18-21-årige så den rigtige?

- Nej, tandlægen er et liberalt erhverv, og der er ikke råd til betalt tandpleje for alle. De unge skal vænnes til at betale for tandpleje. De falder ikke ud, bare fordi de selv skal betale. Er de medlem af ”danmark” får de 100 % i tilskud til tandeftersyn og tandrensning.

Så den nuværende ordning kommer ikke til at gøre en forskel i det lange løb.

Vi har en velfungerende privat tandpleje, og den kommunale tandpleje skal forberede de unge på, at de selv skal betale, og så skal de medvirke til at sikre en god overgang fra den kommunale til den private.

Hvem skal behandle sager om tandskader?  

- Jeg synes ikke, at det er naturligt, at den ligger ved Tandlægeforeningen. Det er mere naturligt, at den ligger ved patienterstatningen.

Vil du læse mere om H.C. Wulff eller udfordre ham på hans synspunkter, kan du finde ham på Facebook lige her