19 Oct
19Oct

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i PTO lørdag den 14. november 2020 kl. 13.00 på Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg.

Bemærk, at tilmelding til generalforsamlingen i år er obligatorisk!

Tilmelding skal ske senest mandag den 2. november kl. 12.00.

Du kan tilmelde dig her


Dagsorden:

01. Valg af dirigent

02. Formandsberetning

03. Behandling af indkomne forslag *).  

04. Regnskabsaflæggelse **)

05. Budgetforslag **) 

∙ formandens honorar.

∙ Fastlæggelse af særlig godtgørelse for bestyrelsens suppleant(er).

06. Kontingentfastsættelse **)

07. Valg af bestyrelse og suppleant(er) ***)

08. Valg af revisorer og revisorsuppleant ****)

09. Valg til bestyrelsen i PTO’s Hjælpefond *****)

10. Evt.


*) Der foreslås ændringer af vedtægternes kapitel 3.1 & 5.2, jf. 4,2, litra h. Se Vedtægter 2020.pdf

**) Regnskab, budget m.m. findes i trykt version i PTOrientering nr. 11/2020 og kan også ses her: Regnskab.pdfFor at støtte PTO’s medlemmer i den nuværende, for mange svære, situation foreslår bestyrelsen, at der ikke opkræves kontingent for 2. halvår 2020.

***) På valg til bestyrelsen er Jens Krogsgaard, Allan Thestesen og Arno Poulsen. 

****) På valg som revisorer er Elizabeth Helle og Birgitte Pram Poulsen og som revisorsuppleant Frank Mulvad.                  

*****)  På valg er Jørgen Bjørnvad.

Budgetforslaget kan ses her: Budget 20-21.pdf