07 Nov
07Nov

Her kan du læse mere om de 6 kandidater, som stiller op til PTO's bestyrelse. 


Kenny Deneke Sørensen 

Tandlæge fra København 2002
Klinikejer siden 2007, klinik i Kgs. Lyngby
Medlem af PTO: 2013, medlem og næstformand for bestyrelsen siden 2020, formand 2023. 

Stiller op som formand for PTO

Hvorfor  
PTO har taget nogle kæmpe skridt for klinkejerne som ingen før er lykkedes med. Den udvikling fortjener at fortsætter. Det kræver en samlet og stærk bestyrelse, en formand der kan lytte og skabe samarbejde. Derfor er jeg også den rette formand for PTO.

Resultaterne taler for sig selv. PTO har:  

 • stoppet regionernes træk i klinkejerens tilskudshonorar
 • etableret Praksis+ som en forsikring med store besparelser for klinikejerne
 • sammen med ATO stoppet planerne om en underfinansieret tandlægeuddannelse i Hjørring, og stillet alternativt forslag om en regional forankret klinkbasisuddannelse, som jeg nu indgår i arbejdsgruppe for
 • udarbejdet lovforslag til ændring af reglerne om journaloverdragelse, og som nu er på regeringens lovprogram
 • indgået partnerskaber med tandlægebranchens centrale leverandører, til gavn for klinkejeren, med alt lige fra dentalprodukter til rabataftaler på kortbetalinger
 • udbygget PTO til en full-line forening med kursusvirksomhed, juridisk- og sundhedsfaglige rådgivning og politisk indflydelse
 • strategisk samarbejde med ATO og Dansk Erhverv.

Der er blot nogle de frø der er lagt. Bestyrelsen har taget store skridt om en overenskomst for klinikassistenter. Vi har på møder med Danske Regioner tilkendegivet, at vi ønsker at blive overenskomstpart, og vi samarbejder med ATO og Dansk Erhverv, om at afskaffe tandskadeerstatningen ned til 1.000 kr.

Fremtid
Tandlægerne er stærkest, når vi står samlet. I min vision om at samle tandlægerne i en forening, er der tre søljer: En for klinkejerne, en for de offentligt ansatte og en for privatansatte tandlæger. De er uafhængige, arbejder sammen om det, de er enige om, med respekt for deres forskellighed. 


Leila Bache  

Tandlæge fra København i 2003.
Klinikejer siden 2005, klinik i Holbæk og København.
Medlem af PTO siden 2022.  

Stiller op som formand for PTO.

Hvorfor PTO 
Klinikejerne skal stå sammen, støttet af en stærk arbejdsgiverorganisation. PTO´s entydige, positive kurs mod en bedre fremtid for klinikejere skal udbygges. 

Fremtid  
TF for ansatte tandlæger, PTO for klinikejere og ATO for offentlige tandlæger, så vi undgår interessekonflikter. En samarbejdsorganisation med jævnlige koordineringsmøder, hvor der samarbejdes positivt og respektfuldt for at styrke danske tandlæger. Tandlægebranchen skal optræde stærk, enig og samlet udadtil og løse evt. interessekonflikter indadtil. PTO gør det allerede godt, men der er brug for målrettet og synlig ledelse for at skabe synlig position, styrke og resultater, der for alvor har værdi for os klinikejere. Jeg tror på målrettet, synlig ledelse, og jeg vil stille mine menneskelige, faglige og organisatoriske evner til rådighed for at skabe bedre vilkår for klinikejere. 

Indsatsområder:  

 • Forhandling af frivillige, kollektive aftaler, som styrker klinikejernes økonomi.
 • PTO´s aktive rolle i udformning af lovgivning og afbureaukratisering.
 • Målrettet indsats mod mangel på kvalificeret personale.
 • Kompetent juridisk rådgivning, uden at PTO vokser sig stor og tung. PTO skal ikke være patientforening og traditionel arbejdstager-fagforening.
 • Synliggørelse - tandlæger skal betragtes og behandles som en vigtig del af sundhedssystemet, som bliver respekteret, hørt og har indflydelse.
 • PTO skal overtage forhandlingsretten til kommende overenskomstforhandlinger med HK og Tandplejerforeningen.
 • For at opnå ovenstående vil jeg indgå i et intensivt og målrettet samarbejde med resten af bestyrelsen og direktionen, og alle som i øvrigt byder ind med idéer og initiativer, så vi sammen når konkrete resultater.


Jeppe Barkman  

Tandlæge fra Aarhus 1989
Praksis: Tandlæge Barkmann, Hadsund siden 1989
Medlem af PTO siden 2021. 

Stiller op til bestyrelsen i PTO

Hvorfor 
Mit formål, med at stille op til PTO´s bestyrelse, er at bidrage til at styrke klinikejernes position i tandplejen i Danmark. Mit fokus vil være på klinikejernes vilkår, da jeg grundlæggende mener, at voksentandplejen i Danmark hviler på - og skal hvile på  den private tandpleje. PTO skal styrkes, da erfaringerne viser, at én forening alene ikke kan varetage alle tandlægers interesser Vi skal overordnet set sigte efter nul konflikter tandlæger imellem, og prioritere samarbejde alle tandlæger imellem, men for at nå dertil, må vi allerførst erkende, at vi tandlæger er forskellige, i og med at vi har forskellige perspektiver, alt efter om vi er klinikejere, privatansatte tandlæger, kommunalt ansatte børnetandlæger eller statsligt ansatte tandlæger. 

Fremtid 
Min vision på kort sigt er at skabe et stærkt PTO, som talerør og fællesskab for klinikejere. En specifik arbejdsopgave, som jeg finder meget nødvendig, vil være en modernisering af den demokratiske proces i PTO. Det kan fx ikke være rigtigt, at man skal møde op et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt, for at kunne afgive sin stemme og få demokratisk indflydelse. På længere sigt, kunne jeg forestille mig at hele tandlægestanden har særskilte brancheorganisationer, som arbejder inden for hver sit kompetence/interesseområde, og som så kunne samles under en slags paraply, der kunne repræsentere alle tandlæger, men som ville være fritaget for at arbejde med alt det, som splitter os. PTO skal i øvrigt IKKE være denne paraply. Jeg mener, at Leila Bache, med sine mange kompetencer - både fagligt og organisatorisk - vil være den helt rigtige til at være formand for PTO, og derfor vil mit kandidatur også være afhængigt af, at hun bliver valgt som ny formand for PTO på generalforsamlingen. 


Betina Bille  

Tandlæge fra København 1996
Klinikejer siden 2001, klinik i Næstved
Medlem af PTO siden 2015 og tidligere medlem af TF’s hovedbestyrelse og repræsentantskab. 

Stiller op til bestyrelsen i PTO

Hvorfor 
En stemme på Betina Bille er en stemme på den siddende formand og den strategi der er lagt. Jeg ved, fra min tid i TF, at en forening ikke er stærke, end den bestyrelse, der tegner foreningen. PTO har opnået nogle imponerende resultater, og har opbygget gode relationer til politikerne, ATO og Dansk Erhverv. Det skal ikke kastes overbord. PTO har derfor brug for at finde stabilitet og ro i sin udvikling. Den udvikling vil jer gerne være med til at forme. 

Fremtid 
PTO skal være den forening alle klinikejere ønsker at være medlem af. PTO er og skal være i øjenhøjde med medlemmerne. Jeg går ind for frihed til at vælge, og har kæmpet for åbenhed og retfærdighed for klinikejerne. Det skal være transparent, hvad vi som klinkejere betaler til. PTO skal arbejde på at afskaffe monopolet Tandskadeerstatningen og retten til erstatningen ned til 1.000 kr.  Jeg ønsker fællesskabet og tre foreninger, der samarbejder med hinanden. Jeg vil arbejde for en enhedsforening, hvor vi tandlæger samlet kan melde ud, om det vi er enige om. Jeg ønsker gennemsigtighed og ordentlighed og jeg ønsker en foreningen med en politik uden skjulte dagsordener.   Et foreningsfællesskab for mig skal være til fordel for medlemmerne.Medlemmerne skal have frihed til at vælge, og medlemmerne skal opleve, at de får valuta for pengene, ved at være medlem af PTO. Jeg vil arbejdet hårdt for retfærdighed og gennemsigtighed, jeg går op i mit ansvar som bestyrelsesmedlem. Solidaritet er noget vi kan give hinanden af egen fri vilje, men den kan ikke trækkes ned over vores hoveder. 


Mads Lindkær 

Tandlæge fra Aarhus 2003
Klinikejer siden 2010, klinikker i Horsens og Vamdrup
Medlem af PTO siden 2016.

Stiller op til bestyrelsen i PTO

Hvorfor 
En stemme på mig er også en stemme på den nuværende formand og bestyrelse. Jeg stiller op, fordi jeg ønsker at fortsætte den linje der er lagt. Jeg ønsker en samlet bestyrelse og at styrke samarbejdet i bestyrelsen og klinkejerne imellem. 

Fremtid 
Jeg ønsker et stærkt PTO til gavn for klinikejerne, og et PTO der er tæt på medlemmerne. 

Jeg vil arbejde for at: 

 • afskaffe særloven, og at PTO bliver den forening, der indgår aftale om overenskomst med regionerne
 • PTO får forhandlingsretten for de ansatte, at der kommer transparens i lønforholdene for klinikkens ansatte, at det skal være synligt i ansættelseskontrakterne, hvad den reelle løn er. Fritvalgsordningen udgør i dag mere end én md. løn og det fremgår ikke af kontrakten
 • tandskadeerstatningen ned til 1.000 kr. afskaffes, og at klinkejerne bliver omfattet af samme regler, som alle andre i sundhedsvæsenet. Er der et politisk ønske om en erstatning ned til 1.000 kr., skal den finansieres af det offentlige og ikke af klinikejerne
 • skabe nærhed til klinkejerne, og at det skal blive muligt at stemme digitalt
 • PTO fører an og går samarbejdets vej, og aktivt arbejder på at samle tandlægebranchen.

 Jeg vil bidrage til, at PTO bliver den forening, som klinikejerne melder sig ind i, og som varetager klinkejerens interesser. PTO må ikke udvikle sig til en patientforening. PTO skal være stærk på juridisk og sundhedsfaglig rådgivning, og skal søge politisk indflydelse til gavn for klinkejerne. Derfor stiller jeg op til bestyrelsen for PTO.   


Lene Henningsen 

Tandlæge fra Aarhus 2002
Klinikejer siden 2008, klinik i København
Medlem af PTO siden 2015 og medlem af bestyrelsen siden 2020. 

Stiller op som suppleant til bestyrelsen

Hvorfor
Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2020 og genopstiller, fordi jeg ønsker at fortsætte den strategi, der er lagt. Jeg har siden 2020, sammen med den øvrige bestyrelse, arbejdet på at skabe en forening for klikejere, og jeg er i dag stolt over den retning, PTO har udviklet sig i. En stemme på mig, er derfor også en stemme på den nuværende formand og bestyrelse. 

Fremtid 
Jeg har også nogle ønsker til fremtiden, men jeg ved også, at ét er drømmene, et andet er vejen derhen. Der er nemt at ønske, der bliver uddannet flere tandlæger og at tandlægebranchen afbureaukratiseres. I min tid i PTO har vi opnået mere end jeg drømte om. 

Jeg vil arbejde for at: 

 • PTO bliver en stærk forening for klinkejere
 • samarbejdet mellem de tre foreninger,der repræsenterer tandlægerne, styrkes, at de finder sammen når tiden er moden til det
 • sikre gode kurser og indkøbsaftaler til gavn for klinikejerne
 • sager om tandskader flyttes til patienterstatningen, og en afskaffelse af erstatning for skader ned til 1.000 kr.
 • PTO genvinder den ankeadgang i klagesager, som Tandlægeforeningen sagde nej til at fortsætte. I alle andre sager er der en ankeadgang, det skal der også være på sundhedsområdet.

 Jeg vil bidrage til, at PTO bliver den forening, som klinikejerne melder sig ind i. PTO må ikke udvikle sig til en patientforening. PTO skal være stærk på juridisk og sundhedsfaglig rådgivning, og skal søge politisk indflydelse til gavn for klinkejerne. 


Jacob Nissen  

Tandlæge fra Aarhus 2014
Klinikejer siden 2018, klinik i Hornslet
Medlem af PTO siden 2020, suppleant fra 2022  

Stiller op som suppleant til bestyrelsen

Hvorfor 
Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2020, og suppleant fra 2022. PTO er en forening i udvikling, og har på kort tid vist sit værd for klinkejerne. Jeg genopstiller, fordi jeg ønsker, at PTO forsætter det gode arbejde, der allerede er sat i søen. En stemme på mig er derfor også en stemme på den nuværende formand og bestyrelse. 

Fremtid 
PTO var i 2020 en anden forening, end den er i dag. Vi tog et ansvar for at rydde op i egne rækker. Jeg ville ønske, at TF også havde taget det ansvar på sig i sagen om tandskadeerstatningen. Derfor ønsker jeg også et stærkt PTO, som en ren klinkejerforening. Ingen klinikejere fortjener at blive stævnet i retten af den forening, de er medlem af. 

PTO skal som forening: 

 • levere juridisk rådgivning med hurtige og klare svar
 • repræsentere klinkejerne og ikke udvikle sig til en patientforening
 • være en moderne og smal forening, der repræsenterer klinikejerne
 • være økonomisk ansvarlige i brug af medlemmernes kontingentkroner
 • levere faglige kurser, og kurser om drift og økonomi af høj kvalitet.