01 Aug
01Aug

I dag starter Ole Marker i PTO som sundhedsfaglig direktør.

Ole Marker kan yde dig, som medlem af PTO, en solid sundhedsfaglig rådgivning.

I en tid, hvor klage-, tilsyns- og erstatningssager fylder stadig mere, er det vigtig, at PTO som foreninger kan tilbyde klinikejeren den bedste rådgivning på områder. 

Ole Marker har, med 26 års erfaring fra Tandlægeforeningen, en unik indsigt i tandlægebranchen og kender alle faldgruber, som det er nødvendigt at tage højde for.

Du kan møde Ole Marker på KlinikDag, den 22. september, hvor han både står for et målrettet oplæg til klinikassistenter og en workshop med 1:1 ledelsessparring.  


Den bedste rådgivning til dig
Du får som klinikejer, og medlem af PTO, adgang til branchens nok bedste rådgivende eksperter:

PTO´s direktør, Kent Kristensen, er en af landets førende sundhedsjuridiske eksperter.

Ole Marker har, med 26 års baggrund i Tandlægeforeningen, en unik sundhedsfaglig erfaring i privat tandlægepraksis.

Thrine Nørgaard har, mere end 25 års erfaring som personalechef, indgående kendskab til personalejura.