07 May
07May

Baseret på epidemiens forløb i Danmark indtil nu, samt ny prognose for epidemiens videre forløb, forventes epidemien med COVID-19 at få et mere langvarigt forløb. Det nye scenarie er et forløb, hvor vi efter alt at dømme skal håndtere COVID-19 i sundhedsvæsenet over en længere tidshori-sont sideløbende med, at vi også i øget omfang skal kunne behandle patienter for andre tilstande.


LÆS SST FØLGEBREV

LÆS SST RETNINGSLINJER