28 Mar
28Mar
PTO vil gøre alt for, at vi i Danmark får nedbragt den usikkerhed, som Covid-19 har påført vores dagligdag. Danmark sættes i stå, og utrygheden stiger. 

Det kan vi afhjælpe, hvis vi som tandlægestand træder hjælpende til og får skabt den viden og får forbedret de folkevalgtes beslutningsgrundlag gennem at bistå med at få foretaget de fornødne Covid-19 test, som sundhedsmyndighederne anvender.

Derfor støtter PTO initiativet, som tandlæge Palle Christiansen (medlem af PTO’s hovedbestyrelse) har startet i gruppen ”Tandlæger” på Facebook, til at samle og koordinere de tandlæger og tandklinikker, som på frivillig basis vil træde hjælpende til. 

PTO er af den overbevisning, at vi tandlægerne kan bidrage væsentligt i Danmarks nuværende krisesituation.”

Se mere her.

#tandlægerimodcoronavirus
#covid19