08 Jan
08Jan

PTO’s formand, Poul Staal, har i dag skrevet til klinkejerne enkeltvist om HK’s ønske om at nedlukke tandlægeklinikkerne, således at der kun må foretages akut nødvendig behandling.  


Smitterisikoen i tandlægeklinikkerne er stort set ikkeeksisterende, og der er ikke konstateret nogen smittede i forbindelse med tandlægebehandlinget. Det er derfor trygt at gå til tandlæge.

Nedlukningen af samfundet har store økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser. 

Tandlægebehandling er en vigtig del af den almene sundhed. PTO er derfor også uforstående overfor, at der skal gælde andre regler for tandlægeklinikker end for den almenpraktiserende læge, andre privatpraktiserende sundhedspersoner og børnehaverne.


PTO har med Tandlægeforeningen og ATO arbejdet sammen om en samlet henvendelse til sundhedsmyndighederne. Du kan læse henvendelsen her: