11 Aug
11Aug

I et 56 siders langt klageskrift til Arbejdsretten har HK gjort alvor af truslen om at forfølge otte tandlæger for påstået ”organisationsfjendtlig virksomhed” og kræve dem idømt en bod.

HK tog det ilde op, da en række tandlæger brugte deres demokratiske ret til at ytre en afvisende holdning til det overenskomstresultat, som HK og Tandlægeforeningen i sin tid kom frem til. Det medførte bl.a. et kampagne-/hetzlignende hændelsesforløb, hvor HK på mange måder forsøgte at underløbe tandlægernes troværdighed. Bl.a. ved på et uunderstøttet grundlag at hævde, at tandlægerne ikke havde tilstrækkeligt fokus på sikkerhed og hygiejne i forbindelse med genoplukningen af klinikkerne i forsommeren.

HK gjorde også gældende, at tandlægerne nærmest underbetalte deres medarbejdere og henviste som støtte til – i bedste fald – forældede lønundersøgelser.

HK skaffede sig også adgang til lukkede elektroniske fora, bl.a. gruppen ”Tandlæger på Facebook”, for at finde materiale, der kunne kompromittere og miskreditere tandlæger.

Og det er dét, sagen mod de otte tandlæger handler om. HK mener, at tandlægerne aktivt har forsøgt at få klinikassistenterne til at melde sig ud af HK, hvilket ifølge dem er brud på den såkaldte Hovedaftale.

Lidt på afstand betragtet en tåbelig sag.

HK vil ikke acceptere "alternative" holdninger
Nok har der været friske meningsudvekslinger på Facebook, men dels er der tale om et lukket forum, dels foregår drøftelserne interkollegialt, og dels er ingen medarbejder forsøgt påvirket til hverken ind- eller udmeldelse af HK eller andre fagforeninger.

Som det tidligere har været fremme, drejer sagen sig om, at HK ikke kan acceptere, at andre har en anden holdning til bl.a. overenskomst end HK selv.

Al kritik af tandlæger er derfor velkommen, og en del af kritikken mener HK at finde i en lukket
Facebook-gruppe, hvor der i organisationens optik skal gælde begrænsninger i ytringsfriheden. 

Berettiget varetagelse af medlemmernes interesser eller tidsspilde?

Det kommer Arbejdsretten til at tage stilling til.