29 Apr
29Apr

HK kræver et nærmere beskrevet antal tandlæger idømt en bod for ’organisationsfjendtlig virksomhed’.

Kollegernes brøde består i på Facebook at have kritiseret HK og stillet spørgsmål ved rimeligheden i en overenskomst med HK eller ej.

Ugen før stod næstformanden i HK frem på TV og tilsvinede tandlægestanden generelt for ikke at have styr på værnemidler og sikkerhed.

I HK’s optik er det åbenbart sådan, at konstruktiv kritik af HK, i et lukket forum, medfører bod og sanktioner. Grov uunderstøttet kritik af tandlæger ligger indenfor rimelighedens rammer og er tilladt.

Der er noget, der ikke passer. Gælder ytringsfriheden kun den ene vej?

Selvfølgelig kan man med respekt af rimelighed og anstændighed rejse kritik af rimelighed, fordele og ulemper ved en overenskomst. Debat og meningsudveksling er en del af samfundets bærende elementer og dialog har alle dage været vejen at gå i bestræbelserne på at nå frem til et fornuftigt resultat.

Et sådan opnås ikke ved at lægge låg på dialog og forbyde nogle at udtale sig. Endsige forfølge med bål og brand, når der tages skridt til en debat, der ikke passer den ens egen virkelighedsopfattelse. Et skridt der i den grad er relevant og rimeligt, næsten nødvendigt med bortfaldet af en overenskomst og indholdet af en evt. ny.

Ved at forhindre den debat, og det er det HK de facto prøver på, lægger HK gift ud for forudsætningerne for en aftale og vil bære en betydelig del af ansvaret, hvis det ikke lykkes.

Anstændighed, åbenhed og fri dialog efterlyses.

Mon HK hører efter?