30 May
30May

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en informationsfolder til tandlæger, der har patienter i behandling med bisfosfonater. I folderen står der, at tandlæger ikke bør foretage implantatindsættelse, tandekstraktion eller anden oral kirurgi på patienter, der har været i lavdosis behandling i mere end fire år.

PTO har bedt Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed afklare, om tandlæger i privat praksis lovligt kan udføre kirurgi på den gruppe af patienter, og hvad tandlægerne i givet fald skal være opmærksomme på.

Læs styrelsens svar her. 

Læs hele nyheden i det nyeste nummer af PTOrientering. Find det her - PTOrientering