08 Apr
08Apr

Patienter, der får eller tidligere har fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab, har en kendt øget risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne. Medicinsk induceret ostenekrose kan vise sig i form af blottet knogle eller knogle, der kan sondres igennem en fistel. Symptomerne kan opstå umiddelbart efter opstart af behandling, men viser sig ofte først, når patienten har været i behandling i måneder til år. 

I informationsmaterialet er der nærmere beskrevet, hvad det er vigtigt at være opmærksom på. Der er udarbejdet informationsmateriale til tandlæger, kræftpatienter og patienter med knogleskørhed. 

PTO har deltaget i en arbejdsgruppe under Styrelsen for Patientsikkerhed om informations­materiale til forebyggelse af osteonekrose i kæberne.

Du kan se materialet her