08 May
08May

Dansk Folkeparti har spurgt sundhedsministeren, om hun agter at ændre reglerne for overdragelse af patientjournaler. 

Det var Dansk Folkeparti, der i sin tid var initiativtager til lovændringen. Lovændringen har haft stor betydning for køb og salg af tandlægeklinikker og skabt en del debat. PTO havde møde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsministeriet om lovændringen. 

Det er efter lovgivningen, sælger der har ansvar for at indhente samtykke til, at patientjournalerne kan overdrages til den nye klinikejer. Det er en ekstra byrde, der bliver pålagt sælger, men det er også en ordning, som giver køber en garanti for, at de patienter, der er tilmeldt klinikken, er aktive patienter. 

PTO ønsker reglerne ændret, men ønsker ikke en tilbagerulning til de gamle regler. PTO har derfor været i kontakt med flere af sundhedsordførerne for en ændring af reglerne.