06 Sep

Organisationer støtter forslag om, at sager om erstatning for tandskader skal behandles i Patienterstatningen. 

Avisen Danmark offentliggjorde i sidste uge flere artikler om Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. I artiklerne skriver Avisen Danmark, at regionerne er blevet opkrævet udgifter til administration, som Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning efter aftale med Sundhedsministeriet selv skal afholde. Per Larsen fra det Konservative Folkeparti har på baggrund af avisens afdækning foreslået, at sager om erstatning af tandskader flyttes til Patienterstatningen. 

Én fælles klageindgang  

Flere store organisationer støtter forslaget om at flytte sager om erstatning for tandskader. Forslaget taler ind i en dagsorden, hvor patienter har én fælles indgang til klage- og erstatningssager på sundhedsområdet. Få patienter har ressourcerne til at sætte sig ind i et kompliceret klagesystem. Med forslaget får patienter én fælles klageindgang til sundhedsområdet.   

Danske Patienter, der repræsenterer mere end 20 patientforeninger samt ATO (Ansatte Tandlægers Organisation) har længe ønsket, at patienter har én klageindgang. Organisationerne støtter derfor forslaget om, at behandlingen af sager om erstatning for tandskader flyttes til Patienterstatningen, så danske patienter fremover kun har én indgang til sager om erstatning for tandskader. 

Behov for handling  

PTO (Praktiserende Tandlægers Organisation) støtter også forslaget. Forslaget om at flytte Tandskadeerstatningen til Patienterstatningen er også med til at give tandlæger og patienter sikkerhed for, at de afgørelser, der træffes er fri af økonomiske interesser. PTO er bekymret over den dobbeltrolle Tandlægeforeningen har, når de både træffer afgørelse i sager omfattet af den offentlige erstatning og Tandlægeforeningens egen erstatningsordning. En dobbeltrolle som Avisen Danmark også har afdækket, og som giver mulighed for at spekulere i, om erstatningen ligger over eller under 10.000 kr., som er grænsen for, om udgiften skal afholdes af tandlægerne eller regionerne. 

Yderligere oplysninger: 

Poul Staal, formand, PTO, tlf. 3126 6211 

Kent Kristensen, direktør, tlf. 2750 7299