07 Sep
07Sep

Tandlægeklinikker defineres ikke som ”nære kontakter”, og klinikken skal derfor ikke lukkes ned, hvis der har været en coronasmittet patient på klinikken. 

Men hvordan forholder du dig, hvis en af dine ansatte bliver konstateret smittet? 

Scenarie: klinikassistenten har lidt ondt i halsen. Hun skal derfor blive hjemme, indtil hun har en negativ Covid-19-test. Alle testtider er imidlertid taget flere dage frem, og hun må derfor bevæge sig et stykke uden for regionen. 

Meldingen til klinikassistenten er, at laboratorierne lige nu prioriterer at behandle testresultater for mennesker, der er indlagt. Det er jo forståeligt nok, men det betyder, at hun formentlig først kommer til at arbejde igen i næste uge. Og om en uge eller to er det sikkert en af hendes kolleger, der i den begyndende højsæson for forkølelser og den slags må blive hjemme ...

Vi har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerheds konst. enhedschef, Bente Møller, som her skitserer tre højaktuelle, klinikerelevante spørgsmål:


1. Hvis en klinikassistents ægtefælle bliver testet positiv – må klinikassistenten så behandle patienter?

– Hvis en klinikassistents ægtefælle er testet positiv, skal klinikassistenten som nær kontakt blive hjemme og testes to gange med to dages mellemrum. Klinikassistenten opfordres til at isolere sig fra ægtefællen, og hvis det er tilfældet, så må vedkommende ved negativt svar på første test møde på arbejde og behandle patienter iført de relevante værnemidler. Der skal stadig tages anden test to dage efter første test. Hvis det ikke er muligt at isolere sig fra ægtefællen, skal klinikassistenten holde sig isoleret med ægtefællen og må ikke komme på arbejde. Når ægtefællen er rask, skal klinikassistenten testes med det samme og igen to dage efter.

Læs her om forholdsregler, når du er testet positiv 

Læs her om forholdsregler, når du er nær kontakt:


2. Bør en ansat lade sig teste, hvis vedkommende kun har milde eller ganske få symptomer, fx hoste?

– Hvis en ansat får symptomer, som er forligelige med symptomer på COVID-19, skal vedkommende lade sig teste, også selvom symptomerne er svage. Den ansatte må gå på arbejde igen, hvis testresultatet er negativt. Symptomerne på Covid-19 er typisk: tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, vejrtrækningsbesvær og muskelsmerter. Ikke alle symptomer behøver at være til stede, og symptomerne kan være milde.

Personer med symptomer skal ikke på arbejde. Man skal have været symptomfri i 48 timer inden tilbagevenden til arbejdet. Personer med banale symptomer, der er testet negative, kan gå på arbejde.


3. Hvis en patient ringer og fortæller, at vedkommende er blevet testet positiv – og har været på vores klinik få dage forinden, hvad stiller vi så op?

– Hvis en patient, som klinikken har behandlet, viser sig at være positiv, skal personalet vurdere, om de selv eller patienter, der har været i klinikken, opfylder kriterierne for at være nær kontakt.

Det er grundlæggende den COVID-19-positive, som vurderer, hvem der kan være nære kontakter. Personalet opholder sig ikke i venteværelset og ved ikke, om den COVID-19-positive har været tæt på andre på en måde, som opfylder kriterierne for, at disse er nære kontakter. Den COVID-19-positive kender dog ikke nødvendigvis de personer, som har været i venteværelset, ved navn. Derfor har klinikken et medansvar for at opspore de nære kontakter.

I forhold til personale er det imidlertid sundhedspersonen selv, som vurderer, om vedkommende har brugt værnemidler på de foreskrevne måder. I det tilfælde vil man nemlig ikke falde inden for definitionen af en nær kontakt, og man vil ikke skulle isolere sig.


Definitionen af en nær kontakt:

• personer, som bor sammen med en smittet person

• personer, der har haft direkte fysisk kontakt (fx ved håndtryk eller kram) med en smittet person

• personer med ubeskyttet og direkte kontakt til
sekreter fra en smittet person (fx er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)

• Personer, der har haft tæt ansigt til ansigt-kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (fx samtale med personen)

• Sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Klinikken skal desuden vurdere, om klinikken har levet op til SST’s gældende hygiejniske retningslinjer i venteværelse m.m.


FAKTA:
Se endvidere: COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet 

Og COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter