08 May
08May

Regionerne foretager hvert år i marts og april måned en opgørelse over behandlingsmønstrene i tandlægepraksis.

Regionerne udtrækker de tandlægeklinikker til kontrol, som afviger med 25 pct. i forhold til regions- og landsgennemsnittet. I år er der flere klinikker, der er udtrukket til kontrol. Er klinikken udtaget til kontrol modtager klinikken et høringsbrev fra regionen med opfordring til at redegøre for afvigelserne. 

I høringsbrevet er det angivet, hvilke ydelser, der er udtaget til kontrol. Der kan være flere grunde til afvigelserne. Det kan være klinikkens patientsammensætning har en atypisk aldersfordeling, der kan være geografisk begrundelse for afvigelsen, fx klinikker placeret i særligt socialt udsatte områder, tilgang af nye patienter og patienter med et særligt stort behandlingsbehov. 

Regionen kan pålægge klinikken en højestegrænse for, hvor meget klinikkens ydelsesmønster kan afvige i forhold til landsgennemsnittet. En overskridelse vil medføre et tilbagebetalingskrav fra regionen, som vil blive modregnet i tilskudshonoraret. 

En højestegrænse indebærer, at klinikken skal ændre ydelsesmønster. 

En højestegrænse indebærer ikke, at klinikken skal behandle færre patienter.