21 Apr
21Apr

Klinikassistenter  
Fra 1. april 2023 skal lønnen for klinikassistenter på fuld tid forhøjes med kr. 737,00 pr. måned på alle løntrin. 

For deltidsansatte forhøjes lønnen forholdsmæssigt. Tillæg for arbejde på forskudt tid forhøjes også fra pr. 1. april i år til kr. 43,84 pr. time. 

Fra 1. juni 2023 forhøjes det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag til 11 pct. og medarbejderes egenbetaling sættes til 2,5 pct.

Elever  
Fra 1. april forhøjes elevlønnen med kr. 646,00 på alle løntrin.

 Erfaringstillægget forhøjes også pr. 1. april 2023 til kr. 1.127 pr. måned (3 års forudgående erhvervserfaring). 

For elever under skoleophold uden forudgående praktikophold forhøjes lønnen også pr. 1. april 2023 til kr. 6.688 pr. måned. 

Fra 1. juni 2023 forhøjes det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag til 11 pct. og egenbetaling 2,5 pct.

Tandplejere 
Fra 1. april skal mindstelønnen for fuldtidsansatte forhøjes med kr. 721,00 pr. måned. Lønnen udgør herefter kr. 31.592,00. 

For deltidsansatte forhøjes lønnen forholdsmæssigt. Lønstigninger kan for tandplejerne modregnes i personlige tillæg, hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten. 

Tillæg for arbejde på forskudt tid forhøjes også fra pr. 1. april 2023 til kr. 61,79 pr. time. Fra 1. juni 2023 forhøjes det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag til 14 pct. og egenbetaling 4,0 pct.

Oversigt Du kan få et samlet overblik over lønstigningerne her.