07 Apr
07Apr

Kære Susanne

Jeg har læst din leder i Tandlægebladet om Praksis+. Tak for den.


Du vil have styr på fakta, så lad os få helt styr på fakta.

Når du skriver, at absolut intet er ændret, så er det forkert. Sundhedsministeren har til Folketingets Sundhedsudvalg svaret, at Tandlægeforeningen har overfaktureret regionerne, og at regionerne vil kræve beløbet tilbagebetalt. Det løber op i 62 millioner kroner for 2019-2021.

Det er forkert, når du skriver, at Tandskadeerstatningen skal træffe afgørelse i alle sager. Du glemmer at fortælle, at tandskader under 10.000 kr. ikke er omfattet af loven. På spørgsmålene til Folketingets Sundhedsudvalg har Sundhedsministeren svaret, ”(…) at der ikke er lovbestemt forsikringspligt for privatpraktiserende tandlæger i forhold til skader under 10.000 kr.”

Det er også forkert, når du skriver, at I aldrig har meldt andet ud, end at PTO lovligt kan tilbyde de forsikringer, der er indholdet i Praksis+. Du glemmer at fortælle, at du skrev ud til alle medlemmer: ”(…) at Praksis+ er i strid med regler.”

Endeligt er det også forkert, når du skriver, at Tandskadeerstatningen er en ordning, tandlægerne ikke kan fravælge. Du glemmer at fortælle, at tandlægerne kan fravælge ordningen. Tandskadeerstatningen er en frivillig ikke-lovpligtig ordning, og du svarer sågar selv til Finanstilsynet, at Tandskadeerstatningen er: "en kollektiv patientforsikringsordning, som i 1990 blev etableret på frivillig basis af Tandlægeforeningen som følge af et ønske om bedre erstatningsmuligheder for patienterne.

Hvorfor er det her så vigtigt?
Tandskadeerstatningen er en dyr ordning for klinikejere. Med indtægter på 31 millioner kroner, og erstatningsudgifter på lidt under tre millioner giver det et overhead på mere end 1.000 % for dækning af udgifter til administration. Det gør selvfølgelig ondt, hvis tandlægerne vælger en anden forsikring, men at bruge lovgivningen som undskyldning for at fastholde nogle tandlæger er ikke en gangbar løsning. Der er frit valg af forsikring, og det gælder også for tandlæger.

Praksis+ er et alternativt forsikringstilbud
Tandlægerne skal vælge den forsikring, de synes, er den rigtige for dem. Det er hverken Tandlægeforeningens eller PTO’s valg, men udelukkende tandlægernes valg.

Der skal findes en løsning, hvor tandlægerne ikke automatisk trækkes i deres tilskudshonorar for en forsikring, der ikke er lovpligtig. Det er vi nu i dialog med regionerne og Sundhedsministeriet om, men jeg havde helst set, at vi i fællesskab med Tandlægeforeningen fandt en løsning.

Du skriver i din leder, at det ikke er rart at have en politianmeldelse rettet imod sig. Jeg synes, at du i den forbindelse også bør nævne, at vi flere gange har tilbudt at mødes, ligesom vi også har tilbudt at tage et møde om at trække politianmeldelsen tilbage. Men det har du ikke ønsket.

Du nævner heller ikke, at TandlægeTryghed, der administrerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, har stævnet PTO for blandt andet at give forkerte oplysninger om Tandlægeforeningen. I stævningen står der, at PTO giver indtryk af, at TandlægeTryghed har medvirket til formueforbrydelser. Det har vi aldrig sagt, så det må stå for egen regning, men jeg har da noteret, at Danske Regioner foreløbig har krævet 42 millioner kroner tilbagebetalt fra Tandlægeforeningen, og at Folketingets Sundhedsudvalg har spurgt til, om Tandlægeforeningen også har overfaktureret regionerne for udgifter til erstatning.

Det er ærgerligt, at vores medlemmer skal blive ved med at være gidsler i en debat, som ingen uden dyb indsigt i forsikringsjura kan overskue eller forstår.

Jeg synes, vi skal stoppe med at kommunikere via vores egne medier og i stedet tale sammen som fornuftige mennesker. Jeg sender dig derfor atter engang en invitation til et møde og håber, at I vil tage imod den, så vi sammen kan få helt styr på fakta.

Poul Staal,
Formand for PTO