22 Jan
22Jan

Er det ”farligt” at ansætte en medarbejder som såkaldt fleksjobber?

Er det ikke noget med, at vedkommende så ikke kan afskediges?

Denne type spørgsmål får vi jævnligt i PTO's sekretariat.

MEN HVAD ER REGLERNE SÅ?
Reglerne er som udgangspunkt, at ansatte i fleksjob kan afskediges som alle andre, hvis der er en saglig baggrund, jf. funktionærlovens § 2b. Men det forudsætter, at baggrunden for afskeden ikke har noget med et evt. handicap hos medarbejderen at gøre.

Hvis baggrunden har med handicappet at gøre, skal arbejdsgiveren forinden undersøge mulighederne for såkaldt ”rimelig tilpasning” af arbejdsfunktion og
-vilkår i forhold til medarbejderens behov og muligheder for at bestride arbejdet på trods af handicappet.

Tilpasninger kan være nedsat-/ændret arbejdstid, andre arbejdsopgaver, omplacering (svært på en tandlægeklinik), særlig indretning af arbejdspladsen, udstyr eller inventar. Men der er normalt ikke samme krav til tilpasning for mindre virksomheder som fx tandlægeklinikker i forhold til større virksomheder med måske 50 ansatte eller flere. Hvis tilpasninger i nogen/rimelig grad er forsøgt, men uden held kan fleksjobbere afskediges på trods af evt. handicap og uden risiko for en større godtgørelse.

PAS PÅ MED TIDSBEGRÆNSEDE ANSÆTTELSER
Vær opmærksom på, at man ikke kan omgå reglerne ved at lave tidsbegrænsede ansættelser, medmindre der er en god grund. Fx et barselsvikariat, der trækker ud pga. uforudsigelig sygdom.

En arbejdsgiver kan ikke anvende den såkaldte 120-dages regel ved sygdom, hvis fraværet skyldes et handicap, og arbejdsgiveren ikke forinden har taget skridt til tilpasning af arbejdspladsen.

Reglerne gælder ikke kun ved afsked, men også hvis fleksjobberen sættes ned i tid, og han/hun afslår og betragter sig som opsagt.

Afsked af fleksjobbere har ved flere lejligheder givet en del virksomheder, herunder tandlægeklinikker, en del udfordringer, hvor klinikejere er blevet opkrævet godtgørelser på 9-12 måneders løn.

Men andre fleksjobansættelser forløber ganske fint og baggrunden for fleksjobbet er jo i sig selv ganske prisværdigt, nemlig at fastholde gode medarbejdere på arbejdsmarkedet på trods af mindre handicap.