30 Aug
30Aug


Klinikejerne har modtaget en mail fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring om, at det nu er tid til at indberette klinikkernes omsætning, med henblik på indbetaling af præmien til dækning af Tandlægeforeningens kollektive ordning for tandskadeerstatninger, med udbetalinger mellem 1.000 og 10.000 kr.

Skal klinikejerne indbetale?  
I mailen, fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring, står der, at indbetalingerne er til den kollektive ordning for tandskader under 10.000 kr.

Klinikejere, der ikke er medlem af Tandlægeforeningen, skal ikke indbetale til ordningen for tandskader under 10.000 kr.

Klinikejere, der er medlem af Tandlægeforeningen, kan vælge at afvente indbetaling til ordningen for tandskader under 10.000 kr. indtil spørgsmålet om medlemmers indbetalingspligt er afklaret ved domstolene. Det kan du gøre ved at sende en mail til: info@tdl.dk hvor du skriver:
»Klinikkens indbetaling til tandskadeerstatningen, for skader under 10.000 kr., afventer indtil spørgsmålet om medlemmers indbetalingspligt er afgjort ved domstolene.«

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?  
Du bestemmer selv, om du vil indbetale til Tandskadeerstatningen.

Dine patienter mister ikke retten til erstatning. Klage- og erstatningsloven giver patienter ret til erstatning for tandskader over 10.000 kr. og er finansieret af regionerne. Praksis+ dækker tandskader under 10.000 kr. og for de klinikker, der ikke har tegnet forsikring for tandskader under 10.000 kr., kan patienten søge erstatning via domstolene.

Dine patienter mister heller ikke deres sygesikringstilskud, og du mister ikke dit ydernummer. Sygesikringstilskud og tildeling af ydrenumre er uafhængig af, om du er medlem af en bestemt forening.

Er du i tvivl  
Tandlægeforeningens administration af Tandskadeerstatningen har givet en del uro. Er du i tvivl om ovenstående, så kontakt PTO for mere information. TLF: 33 12 00 20
pto@pto.dk