12 Jan
12Jan

På Billundkurset i sidste uge, gjorde både Kent Kristensen, direktør i PTO, og Ole Marker, sundhedsfaglig direktør i PTO, klart opmærksom på de mange udfordringer, som privat praksis har med landets kommuner. Udvidelsen af den vederlagsfrie tandpleje belaster økonomien maksimalt og stimulerer kommunernes kreativitet.

Det er ene og alene den enkelte kommune, som har retten til at tilrettelægge serviceniveauet – også for den kommunale tandpleje. Klinikejerne skal være opmærksomme på, at kommunerne, i en tid med flere uafklarede forhold og presset økonomi, kan finde på at indføre nogle meget ’opfindsomme’ løsninger, når det handler om, hvad de vil afsætte af midler til tandplejen.

Der er behov for at få ro, og en opdateret BUT-aftale, på området. I PTO mener vi, det er vigtigt, at dem, der forhandler dette, har et klart fokus på privat praksis, og ikke lader sig farve af kommunale interesser. I PTO er vi meget bekymrede for, at forhandlerne ikke har den nødvendige viden og historik i forhold til den altafgørende BUT-aftale.

PTO lægger et kontinuerligt pres på KL, og vil søge indflydelse, fordi vi repræsenterer flertallet af praksiskommunerne. Tillid er godt, men kontrol er bedre, og fokus på privat praksis´ interesser må ikke udvandes!

”Der er flere eksempler på, at kommuner ikke vil understøtte privat tandlægepraksis”, udtalte Kent Kristensen. Ole Marker kom med en uddybende bemærkning: ”Vi ser, at mange kommuner forlænger indkaldelsestidspunkter maksimalt, og anvender visitationsmuligheden på behandlinger, som den ikke er tiltænkt.”


Møder du nye udfordringer med kommunerne fx sundhedsplaner eller andet, er vi klar til at vejlede og hjælpe dig i PTO.

Sammen kan vi gøre dansk tandpleje bedre.