21 Apr
21Apr

Udsigten til betragtelige lønstigninger var nok til at lægge en dæmper på lønmodtagernes utilfredshed. Men hvor lønstigningerne reelt ender er usikkert. 

Løn
For klinikejerne betyder det en regulering af lønnen med virkning fra 1.4.2023 og igen 1.4.2024. 

Denne løn kommer oveni den løn, medarbejderne har. Stigningerne i minimallønnen kan ikke modregnes i tillæg for klinikassistenterne. Det gælder ikke for tandplejerne, men kun hvis det fremgår af ansættelseskontrakten. 

Fra 1.6.2023 skal klinikejerne betale en større andel af pensionsindbetalingerne, nemlig 2 % mere, hvilket giver medarbejderne en tilsvarende lønstigning. 

Endelig skal klinikassistenterne have en stigning i fritvalgskontoen på 2 % fra 1.3.2024. For tandplejerne er en tilsvarende lønstigning en del af den generelle lønstigning. For den mandlige klinikassistent eller kvindelige medmor vil der være fire uger mere med fuld løn under barsel, hvis barnet er født 1. juli 2023 eller senere. Reglerne for forhøjet pensionsbidrag under barsel justeres. 

Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanterne har fået nogle ny redskaber, som har til formål at styrke tillidsrepræsentanten funktion. En ændring for klinikassistenterne, der er værd at hæfte sig ved, er aftalen om, at der nu kun skal være fem ansatte for at vælge en tillidsrepræsentant. 

Det betyder, at har I fem medarbejdere, foruden elever, ansat efter klinikassistentoverenskomsten, har de ret til at vælge en tillidsrepræsentant. De behøver ikke alle fem at være medlem af HK, men der skal være et flertal af alle for at vælge en tillidsrepræsentant, og den, der vælges, skal være medlem af HK. 

Derudover har en tillidsrepræsentant som nyt fået ret til at mødes med nyansatte i klinikken, ret til fri med løn til informationsmøder om overenskomstfornyelse og til oplysninger om klinikkens økonomi.