30 Aug
30Aug

Der har været en del debat om delegation af opslag på FMK, og PTO har fået mange henvendelser fra medlemmer, efter udmeldinger på Facebook, som har skabt usikkerhed blandt klinikejerne.

Tandplejere må godt, efter delegation, foretage opslag på FMK og kontrollere patientens medicin, når de arbejder som medhjælp for tandlægen.

Delegation kan ske ved, at tandlægen udarbejder en rammedelegation, som giver tandplejeren adgang til FMK, når tandplejeren aktuelt har en patient i behandling, og når det er nødvendigt for behandlingen. Det kan fx være på mistanke om forøget risiko for komplikationer eller bivirkninger i forbindelse med behandlingen.


Nemt for dig som klinikejer

I PTO arbejder vi altid for at gøre din hverdag nemmere, og vi har udarbejdet en enkel delegationsinstruks, som dækker tandlægen, i forhold til delegation af opslag på FMK. Hvis du og din tandplejer følger vores skabelon, til en instruks for opslag på FMK, og ikke mindst sikrer at de medarbejdere, som skal kunne foretage opslag på FMK, får deres egen personlige medarbejdersignatur, som er tilknyttet deres CPR nr. – er alt som det skal være.

Patienten skal informeres om opslaget. Frabeder patienten sig opslag, skal tandplejeren hente tandlægen.


Skriv til Ole Marker, hvis du har brug for skabelonen: om@pto.dk


FAKTA:

Du finder reglerne her i §7:

FMK-bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1615