29 Oct
29Oct

Patienter (og personale) skal nu også bære mundbind eller visir, når de møder op til behandling hos en tandlæge. Det fremgår af nyeste bekendtgørelse på området. Se her

For tandlæger henvises særligt til:

§ 1 nr. 2

§ 2

§ 4 nr. 5 &

§ 6

§ 8 nr. 1 & 4

Med bekendtgørelsen er det slået fast, at patienter er omfattet af kravet om mundbind eller visir, når de møder til behandling, da der er offentlig adgang til i hvert fald opgang, venteværelse, reception og behandlingsrum.

Kravet gælder for alle patienter på 12 år eller derover.

Men kravene gælder ikke, hvis der er ’en anerkendelsesværdig årsag’ til ikke at gøre det. Som eksempler nævnes indtagelse af fødevarer og drikke, medicin, ved vejrtrækningsproblemer, og hvis særlige gruppers situation tilsiger det.

Medarbejdere, der opholder sig bag en skærm, hvor patienter ikke har adgang, er undtaget fra kravet om mundbind. Fx i receptionen.

Der kan ske bortvisning af patienter, der ikke har gyldig grund til ikke at bære mundbind eller visir. Bøder kan også udstedes. I helt særlige tilfælde skal en klinik vederlagsfrit forsyne en patient uden mundbind med et sådant. Men hovedreglen er, at der skal ske bortvisning, hvis patienter ikke bærer mundbind eller visir.

Kravet om brug af mundbind eller visir, og konsekvenserne ved ikke at anvende det, skal ved skiltning ske i eller ved klinikkens lokaler.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2020 og ophæves 2. januar 2021.