19 Dec
19Dec

Det er for mange klinikejere nødvendigt at se på prissætningen. Det offentlige tilskud til tandlægeydelser er reguleret i ydelsesbekendtgørelsen. De nye priser der trådte i kraft pr. 1. december 2022 er ikke fulgt med inflationen. Det offentlige tilskud til tandlægeydelser er steget med omkring 0,5 pct. på et år. 

I den samme periode har inflationen rundet i 10 pct. Det har stor betydning for klinikkens prissætning, hvor stor andel de frie ydelser udgør af klinikkens samlede omsætning. 

Det er derfor også forskel på, hvor meget priserne på de frie ydelser skal stige, for at kompensere klinikejerne for inflationstabet på fastprisydelserne.